Ilustracja do artykułu: Ogłoszono I otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

Ogłoszono I otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

20-11-2020

W dniu 20 listopada 2020 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku  - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/313/2020 z dnia  28.10.2020 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

 

Link do ogłoszenia o konkursie:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp

Termin składania ofert upływa 11.12.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x