Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2019 roku

16-11-2018

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późń. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej LIII/620/2018 z dnia  31.10.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2019 roku.

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2018 roku.

Szczegóły:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp?soid=49CC713A65B1432A93CF08A7692ACB06

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x