Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku

31-12-2019

W dniu 31 grudnia 2019 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza  otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku  - Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) oraz § 8pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) na rok 2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/189/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020.

Link do ogłoszenia o konkursie:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176909.asp

Termin składania ofert upływa 21.01.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x