Ilustracja do artykułu: Ogłoszono  wyniki  IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku -  organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych

Ogłoszono wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku - organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych

19-07-2023

W dniu 19 lipca 2023 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza wyniki  IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku. – Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571.) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571.) na rok 2023, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/574/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

 

Link do ogłoszenia o wynikach:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/1282/zarzadzenie-nr-3505-viii-2023

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x