Ilustracja do artykułu: Ostrowscy edukatorzy nagrodzeni

Ostrowscy edukatorzy nagrodzeni

17-10-2017

Ostrowskie Forum Synagoga gościło w miniony poniedziałek blisko 80. nauczycieli i dyrektorów ostrowskich przedszkoli, szkół podstawowych i wygaszanych obecnie gimnazjów. Okazją do spotkania była miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu nagrody prezydenta Ostrowa otrzymało 23 nauczycieli i dyrektorów. 2 edukatorów zostało uhonorowanych nagrodą wielkopolskiego kuratora oświaty.

Zanim nagrody zostały wręczone, prezydent miasta podziękowała nauczycielom za trud włożony w rozwój młodych ostrowskich umysłów. Wyraziła również wdzięczność za pełnioną przez nich misję.

- Żaden system oświaty nie jest w stanie funkcjonować bez nauczycieli. To nauczyciele wciąż pełnią najistotniejszą rolę w procesie kształcenia. Przekazują wiedzę, uczą umiejętności, kształtują właściwe postawy; są jednym ze źródeł ważnych wartości. Czynią wiele - nie tylko w szkole, nie tylko podczas różnych kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia, lecz także w swoim prywatnym czasie, aby dawać  młodym ludziom to, co ważne i potrzebne w ich dalszym życiu – podkreślała Beata Klimek.   

W swoim wystąpieniu prezydent miasta wymieniła inwestycje miejskie, które poczynione zostały w infrastrukturę ostrowskiej oświaty.

- Zależy nam, aby warunki  do nauki stawały się coraz lepsze, a baza oświatowa była poszerzana o kolejne potrzebne inwestycje. Doskonałym tego przykładem jest oficjalnie oddana do użytku 4 września tego roku - warta blisko 8 mln zł - pełnowymiarowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9. Dużą troską objęliśmy także ostrowskie przedszkola.

Są to przecież miejsca, w których zaczyna się edukacja wszystkich dzieci. Właśnie dlatego w tej kadencji położyliśmy nacisk na poprawę ich infrastruktury. Pracom termomodernizacyjnym w tym roku poddano już budynki Publicznych Przedszkoli nr: 9, 14 i 17, a w przyszłym roku przeprowadzimy je w Przedszkolach nr 15 i 16 oraz w Żłobku Miejskim. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln 200 tys. zł z WRPO 2014 – 2020. Wartość całego projektu to kwota ponad 5 mln zł – wymieniała prezydent miasta.

Punkt kulminacyjny uroczystości, czyli wręczenie nagród prezydenta, poprzedził energetyczny i brawurowy występ artystyczny uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Utalentowani uczniowie otrzymali od zgromadzonej w synagodze publiczności ogromny aplauz.

Gratulacje z okazji ich święta złożył także nauczycielom senator Łukasz Mikołajczyk, który podkreślił, że to również dzięki nim ostrowska oświata oceniana jest tak wysoko.

 

N A G R O D Y

Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji Narodowej

 

Marek Ewiak

przez ponad 26 lat pracy zawodowej pełnił funkcję dyrektora szkoły - ostatnio Gimnazjum nr 3 od momentu jego powstania, czyli od 1 września 1999 r. Kierowane przez Pana Marka Ewiaka szkoły uzyskiwały wielokrotnie pierwsze miejsca w mistrzostwach województwa, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Pan Marek swoimi działaniami doprowadził do stworzenia nowoczesnej bazy sportowej oraz dydaktycznej w Gimnazjum nr 3 - szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w tablice multimedialne, rzutniki, nowoczesną pracownię internetową i bezprzewodową sieć internetową na miarę XXI wieku.

 

Andrzej Knopiński

w latach 1999-2017 był dyrektorem Gimnazjum nr 4. Prowadzona przez dyrektora Knopińskiego szkoła uzyskała szereg certyfikatów oraz wyróżnień, m.in. „Szkoły z klasą”, „Szkoły Przedsiębiorczości”, „Szkoły Odkrywców Talentów” oraz „Miejsca Odkrywców Talentów”. Pan Andrzej był jednym z inicjatorów powstania i działania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem terapeutycznym prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalne „Zacharzew 2000” – świetlica prowadzi m.in. zajęcia dla dyslektyków, realizuje programy zw. z bezpieczeństwem uczniów takie jak: „SOS”, „Karton”, „Życie to nie film”, organizuje półkolonie letnie i zimowe.

 

Dorota Cieśla

od roku 2007 jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5. W latach 2008 i 2012 szkoła prowadzona przez Panią Cieślę uzyskała najwyższe wyniki ze sprawdzianu klas VI na tle Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pani Dorota była inicjatorką i współautorką Szkolnego Programu Wspierania Uczniów, którego funkcjonowanie znajduje bezpośrednie przełożenie na uczniów szkoły osiągających znaczące sukcesy w konkursach i turniejach ortograficznych, koszykarskich, plastycznych, szachów drużynowych, pływania w sztafecie. Szkoła Podstawowa nr 5 bierze udział w wielu projektach takich jak np. „Szkoła Nowych Możliwości”, „Od dziś pracuję na swój sukces”, Comenius, Erasmus+, „Matematyka jest wszędzie”, Szkoła z klasą 1.0 i 2.0.

 

Maria Pawlik

od 1 września 1996 r. jest dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 8. Pod kierownictwem Pani Marii Pawlik w placówce realizowany jest szereg przedsięwzięć mających na celu wsparcie rozwoju dzieci, takich jak np. terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz arteterapia. Przedszkole realizuje liczne programy własne, takie jak m.in. „Edukacja plastyczna dzieci 5- i 6-letnich” oraz program profilaktyczny „Z Krasnalem Hałabałą – wesoło i bezpiecznie”. W ramach tego ostatniego w przedszkolu odbywają się zajęcia praktyczne, jak zachowywać się w obliczu niebezpieczeństwa z udziałem strażaków, straży miejskiej oraz policjantów.     

 

Andrzej Suski

jest wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1. Nadzoruje Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Pan Andrzej osiąga ze swoimi podopiecznymi duże sukcesy w lidze Wielkopolskiego Związku Koszykówki oraz rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego, a także w turniejach mistrzowskich i towarzyskich o krajowym i międzynarodowym zasięgu. W 2015 r. Pan Andrzej Suski pozyskał środki oraz nadzorował gruntowny remont dużej sali gimnastycznej w szkole.

 

Izabela Potasznik

od roku 2010 pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Pani Izabela współpracuje z organizacjami pozarządowymi (głównie ZHP oraz Stowarzyszeniem „Piątka dla Pokoleń”), jest również koordynatorem edukacji technologii komputerowej i informacyjnej oraz działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Pani Izabela przygotowuje i prowadzi zajęcia dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń płynących z Internetu, a także koordynuje prowadzone przez szkołę akcje charytatywne oraz projekty interdyscyplinarne.

 

Renata Matuszewska

jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 6, instruktorką gier zespołowych, lekkiej atletyki i gimnastyki. Pani Renata jest inicjatorką spotkań uczniów ze znanymi sportowcami (m.in. Małgorzata Sobańska, BM SLAM Stal, TS Ostrovia, PTG Sokół Łańcut). Pani Renata nawiązała kontakt z Fundacją Marcina Gortata, co zaowocowało wizytą przedstawicieli, którzy przygotowali dla uczniów pokaz swoich umiejętności oraz zajęcia z koszykówki. Od 2 lat prowadzi treningi w ramach programu SMOK, czyli Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.

 

Dorota Lebda

od roku szkolnego 1992/1993 jest opiekunem  Samorządu Uczniowskiego klas I-III w Szkole Podstawowej nr 7. Organizuje m.in.: Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii”, „Szkolny Konkurs Recytatorski”, konkurs wiedzy o patronie szkoły „Nasz patron gen. Józef Bem”, ”Konkurs Pięknego Czytania”. Wraz z Samorządem Klas IV-VI organizuje akcje charytatywne. Pani Dorota realizuje również ze swoimi uczniami program z zakresu edukacji ekonomicznej „Otwarta Firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (2009 – 2016).

 

Ewa Waleńska

prowadzi szereg zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich – jej uczniowie mają na swoim koncie wiele matematycznych sukcesów. Pani Ewa podejmuje liczne inicjatywy lokalne, m.in. we współpracy z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, np. przygotowywanie przez uczniów kartek świątecznych dla osadzonych, występy artystyczne dzieci w Areszcie. Z inicjatywy p. Ewy powstało Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”.

 

Przemysław Nowak

jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 ma na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych, m.in. II miejsce w VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP; I, II i III miejsce w III Osiedlowym Turnieju Piłki Nożnej „Orlik 2015” o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Mistrzostwo Powiatu Ostrowskiego w Halowej Piłce Nożnej, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Waleczne Serce Wojtusia”, I miejsce w finale rejonu wielkopolskiego Turnieju Orlika Inea Cup, udział w finale Wielkopolski w turnieju „Tymbark: z podwórka na stadiony”. Pan Przemysław ma również osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska nauczycielskiego.

 

Magdalena Danielewicz

jest liderem „Szkoły Promującej Zdrowie”, przewodniczy zespołowi nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 prowadzącemu szereg działań o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym. Pani Magdalena jest pomysłodawczynią i współautorką innowacji pedagogicznej „Stawiam na zdrowie i przyrodę”, koordynatorem szkolnych projektów, m.in. „Biegać każdy może”, „Zdrowo jemy, dużo wody pijemy”. Integrując środowisko lokalne wokół  promocji zdrowia przyczyniła się do  przyjęcia  szkoły w 2011 r. do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w roku 2016 r. do ścisłego grona Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Ewa Portasiak-Włodarczyk

Pani Ewa jest współautorką innowacji pedagogicznej wprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 13 „Z bezpieczeństwem za pan brat”, w ramach której realizowała zadania mające na celu uwrażliwienie uczniów na bezpieczeństwo własne oraz pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu innych ludzi. Od kilku lat współpracuje z „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy” w ramach programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” - w zakresie tego programu Pani Ewa prowadzi dla uczniów oraz rodziców cykliczne spotkania z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Agnieszka Gębuś

obecnie jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 14. W latach 2001- 2009 organizowała Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim o zasięgu powiatowym. W ramach „Wieczorów z pasją” w piątkowe wieczory prowadziła zajęcia językowe dla szóstoklasistów, które były jednym z elementów naboru do Gimnazjum nr 4. Pani Agnieszka od 5 lat organizuje polsko-niemiecką wymianę młodzieży z miasta partnerskiego Nordhausen.

 

Ewa Marchewka

jest założycielką kółka teatralno-tanecznego w Publicznym Przedszkolu nr 6. Opracowała scenariusz i przygotowała dzieci do przedstawień i uroczystości m.in. „Jasełka”, „O wilku i siedmiu krasnoludkach” w II przeglądzie ostrowskich Vipów z Cezarym Janiszewskim, spotkanie w przedszkolu i występ artystyczny dla delegacji UE z Francji, Włoch i Niemiec. Pani Ewa nawiązała współpracę z komandosem DRAGO ze Stanów Zjednoczonych oraz Andrzejem K. Kiślem z polskiego „GROM-u” - efektem tych działań został zorganizowany dla dzieci „Dzień komandosa”.

 

Grażyna Szumniak

nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 7, uzyskawszy tytuł instruktora tańca napisała autorski program pn. ,,Bawię się i tańczę” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizowała trzy edycje Dnia Tańca, podczas których dzieci miały okazję zaprezentować rodzicom swoje umiejętności taneczne. Aktywnie włączyła się w realizację ogólnopolskiego programu dla bezpieczeństwa dzieci, co zaowocowało otrzymaniem przez przedszkole w czerwcu 2017 r. certyfikatu ,,Bezpiecznego Przedszkola”.

 

Halina Musielak

jest organizatorką spotkań z ludźmi ciekawych zawodów w Publicznym Przedszkolu nr 8: kolejarzem, pocztowcem, piekarzem, policjantem, stomatologiem. Od 1994 r. prowadzi dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej według własnego autorskiego programu „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

dla przedszkolaka”. Pani Halina jest również autorką koncepcji przedszkola „Hałabała umysł ćwiczy – działa, myśli, liczy”, realizowanej w latach 2016-2019.

 

Małgorzata Pawlak

jest wicedyrektorem w Publicznym Przedszkolu nr 9. Pani Małgorzata ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii i jest autorką programu logopedycznego realizowanego w placówce, współpracuje również z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną. Pani Małgorzata jest inicjatorką przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Systematycznie dokształca się w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi, szczególnie pod kątem możliwości pomocy dzieciom z różnorodnymi trudnościami.

 

Lilla Bamberska

nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 12. Jest autorką programu „Wzorowy przedszkolak”, którego wdrożenie przyczyniło się do opanowania przez dzieci zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i poza nim. Pani Lilla jest organizatorką uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, m.in.: „Pasowania na Przedszkolaka”, wieczorów andrzejkowych, spotkań wigilijnych, festynów rodzinnych. Redagowała również gazetkę przedszkolną „Co słychać w Tęczy”.

 

Kinga Jagielska

jest nauczycielem w Publicznym Przedszkolu nr 13, gdzie prowadzi terapię logopedyczną, przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne i opracowuje indywidualne plany terapii dla dzieci. W roku szkolnym 2013/2014 zgłosiła przedszkole do Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy pn. ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, którego była koordynatorem. Przedszkole otrzymało certyfikat ,,Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” i zostało zgłoszone do konkursu „Dobrej Formy”. Jako laureat konkursu przedszkole otrzymało dużej wartości sprzęt sportowy.

 

Ilona Urbaniak

ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, prowadzi w Publicznym Przedszkolu nr 14 zajęcia korekcyjno–kompensacyjne z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawczo–edukacyjne. Pani Ilona podjęła szereg działań w ramach Ogólnopolskiej Akcji pn. „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu, co zaowocowało zdobyciem tytułu PRZEDSZKOLA W RUCHU 2014. Pani Ilona wraz z podopiecznymi brała udział w Ogólnopolskim konkursie edukacyjnym pn. „Drugie życie baterii”, którego celem było podniesienie stanu świadomości ekologicznej dzieci. Jej działania zaowocowały zdobyciem III miejsca w kategorii przedszkoli oraz nagrody w postaci urządzenia wielofunkcyjnego.

 

Danuta Piasecka

pracując w Publicznym Przedszkolu nr 15 pozyskała komputery, dzięki którym prowadzi zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem technologii komputerowej. Pani Danuta opracowała i wdraża własny program edukacji komunikacyjno-drogowej „Bezpieczna droga do szkoły”, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, organizuje również spotkania z policjantami.

 

Alicja Kozal

nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 16, wdrożyła do realizacji projekt edukacyjny „Przyjaciele Przyrody”, do którego zaangażowała dzieci, nauczycieli, rodziców oraz leśniczego. Wspólnie z podopiecznymi brała udział w ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” uzyskując kilkukrotnie certyfikat dla przedszkola za kształtowanie u dzieci kultury ekologicznej poprzez rozbudzanie świadomości ekologicznej, realizowanie zagadnień dotyczących wiedzy na temat przyrody oraz współzależności między człowiekiem a środowiskiem. Pani Alicja brała udział w Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli „Buliba” – wyróżnienie w roku 2016.

 

Halina Szczygieł

jest nauczycielem w Publicznym Przedszkolu nr 16, koordynatorką m.in. ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”, międzyprzedszkolnego konkursu „Jesienne spotkania”, wewnątrzprzedszkolnego konkursu „Zdrowo jem – więcej wiem” promującego zdrowy styl życia. Pani Halina prowadzi stronę internetową przedszkola oraz kółko teatralne (wspólnie z dziećmi uzyskała wyróżnienie Przedszkoliada’10 oraz Teatralki 2013 MDK). Pani Halina przez ostatnich 27 lat pełniła funkcję prezesa ogniska ZNP. Od 18 lat jest członkiem Zarządu i Prezydium Oddziału ZNP w Ostrowie Wielkopolskim.

 

N A G R O D Y

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu

 

Monika Marcinkowska

od wielu lat jest przewodniczącą Zespołu ds. Integracji działającego przy Szkole Podstawowej nr 5. Corocznie organizuje Dni Integracji, podczas których odbywają się liczne imprezy dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego oraz wręczane są medale „Przyjaciel Integracji”. Przygotowała Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny  „Tak niewiele nas różni”. W ramach realizowanego projektu „Bezpieczna+” zorganizowała dla swoich wychowanków wyjazd na Wielką Galę Integracji w Warszawie, organizowaną przez Stowarzyszenie INTEGRACJA  z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

Maria Magdalena Libera

obecnie jest nauczycielem w III Liceum Ogólnokształcącym, do końca roku szkolnego 2016/2017 – Gimnazjum nr 1. Pani Maria Magdalena w trakcie swej praktyki zawodowej wielokrotnie inicjowała różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne na terenie szkoły oraz innych instytucji oświatowych. Podejmowała współpracę z różnymi jednostkami oświatowymi na terenie miasta i powiatu. Aktywnie wspierała proces zdobywania wiedzy i doświadczenia przez uczniów poprzez przygotowanie ich do uczestnictwa w różnorodnych konkursach, przeglądach, olimpiadach, w których to odnosili oni znaczące sukcesy.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x