Ilustracja do artykułu: Oświadczenie Sebastiana Górskiego Zastępcy Prezydent Miasta

Oświadczenie Sebastiana Górskiego Zastępcy Prezydent Miasta

29-05-2023

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do ostatnich artykułów publikowanych w „Naszym Rynku”, chciałbym odnieść się do ich treści. Są one - moim zdaniem - tendencyjne, pozbawione szerszego, także merytorycznego kontekstu, a przez to sugerują, że sytuacje w nich opisane są co najmniej czymś nowym, nadzwyczajnym, a przez to mogącym budzić kontrowersje. Informuję zatem, że żaden z przytoczonych przez redakcję wątków do takich nie należy, a odpowiedź na stawiane w nich tezy i pytania jest prosta i bezdyskusyjna.

Uczestniczenie przez urzędującego zastępcę prezydenta w pracach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie jest niczym nowym. Funkcję tę pełnili zastępcy prezydenta: Stanisław Krakowski, Beata Podsadna, Marlena Maląg, Ewa Matecka – a od grudnia 2019 roku - jako wiceprezydent  - czynię to ja. Niezależnie od praktyk innych samorządów w tym obszarze, wszyscy członkowie komisji, muszą posiadać odpowiednie przygotowanie. W moim przypadku wymóg ten poparty jest nie tylko stosownym szkoleniem, które odbyłem przed objęciem funkcji przewodniczącego gminnej komisji, ale także dziesięcioletnią praktyką nauczyciela gimnazjalnego i wychowawcy młodzieży oraz kuratora społecznego w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przez blisko już 20 lat pracy w tym obszarze odbyłem szereg szkoleń m.in. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom oraz zachowaniom ryzykownym.

Wszyscy członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów, zgodnie z zapisami ustawowymi, bez względu na pełnione funkcje, otrzymują równe, proporcjonalne do ilości posiedzeń, w których uczestniczą, wynagrodzenie.

Fakt nieujęcia przeze mnie kwoty wynikającej z pracy w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oświadczeniu majątkowym za rok 2021 nie wynikał z chęci ukrycia tego przed opinią publiczną, a jedynie technicznym niedopatrzeniem, wynikającym ze zmiany wzoru formularza PIT-37. Nigdy nie miałem, nie mam i nie będę mieć powodów, aby świadomie pomijać ten czy inny wpis w składanym przeze mnie, od czasu objęcia funkcji p.o. dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury, oświadczeniu majątkowym.

Po zwróceniu mi uwagi przez Urząd Skarbowy na to zaniedbanie, dokonałem stosownej korekty oświadczenia. I ta sytuacja, wbrew insynuacjom Naszego Rynku, także nie jest niczym niespotykanym.

Stosowne korekty swoich oświadczeń majątkowych każdego roku dokonuje przynajmniej kilku urzędników Urzędu Miejskiego, w tym także radni miejscy. Takiej korekty, także w oświadczeniu za rok 2021, także po kilku miesiącach, dokonał radny Mateusz Nycek.

Nazwisko pana radnego przytaczam tu nie bez powodu, bo to właśnie nie kto inny jak Mateusz Jan Nycek, według wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 26 maja br.), figuruje jako prezes zarządu spółki CITY NEWS – wydawcy periodyku „Nasz Rynek”.

Publikacja artykułów w “Naszym Rynku” może być - w moim odczuciu - próbą nacisku w kontekście trwającego postępowania administracyjnego, które prowadzi Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie to efekt kontroli przeprowadzonej w 2022 roku, dotyczącej prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowej w Polsko-Kanadyjskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Bella, dla której organem prowadzącym była wówczas Fundacja Edukacji i Nauki. Zespół kontrolujący, czemu wyraz dał w stosownym protokole, stwierdził podczas przeprowadzania czynności nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji na kwotę 523 305, 69 złotych. 

Zarówno Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Bella, Fundacja Edukacja i Nauki oraz CITY NEWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wydawca „Naszego Rynku” mają swoje siedziby pod tym samym adresem, przy ulicy Kościuszki 21.

Ufam, że niezależnie od osobistej oceny tej sytuacji, przedłożone przez mnie wyjaśniania, do których poczułem się zmuszony, uznacie Państwo za wystarczające.

Z wyrazami szacunku

Sebastian Górski

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x