Ilustracja do artykułu: Pomagam, wspieram, asystuję

Pomagam, wspieram, asystuję

27-09-2022

Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje program pod nazwą „Pomagam, wspieram, asystuję i dziecko w przedszkolu dobrze się czuje” w ramach projektu  „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch asystentów pracujących z dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez okres 10 miesięcy. Rolą ASPE jest stopniowe przygotowywanie dziecka  do możliwie samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzania pola niezależności
od innych, doskonalenie samoobsługi oraz poprawa funkcjonowania grupy.

Wartość projektu: 63 380,50 zł

Okres realizacji: od kwietnia 2022 roku do lutego 2023 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x