Ilustracja do artykułu: Niższe rachunki za ciepło - pobierz wniosek

Niższe rachunki za ciepło - pobierz wniosek

09-02-2024

Trzy kroki w kierunku obniżenie cen za ciepło! Miasto Ostrów Wielkopolskiego wraz z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym wdrażają Program Wsparcia dla Mieszkańców.  

- Wdrażamy samorządowy plan pomocowy dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. To moja odpowiedź na trudną sytuację wielu ostrowian, którzy ponoszą dotkliwe skutki braku stosownych decyzji ze strony URE. Nie czekając już na decyzję URE - proponujemy własne rozwiązanie. Podejmujemy działania, które będą wsparciem dla mieszkańców – odbiorców ciepła z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. OBNIŻKA CENY ZA CIEPŁO - do czasu zatwierdzenia taryfy przez URE - WYNOSIĆ BĘDZIE 23%, czyli równowartość podatku VAT ‼️ - wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

Wnioski o uwzględnienie pomocy będzie można składać w siedzibie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego od dzisiaj, 9 lutego.

Wymagane dokumenty są dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim oraz spółce OZC. Dokumenty w wersji elektronicznej będzie można pobrać na stronie www.umostrow.pl (w załączniku) oraz  www.ozcsa.pl.

Obniżka ceny za ciepło – do czasu zatwierdzenia taryfy przez URE – wynosić będzie 23%, czyli równowartość podatku VAT.

W ramach Programu pomocą zostaną objęte osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji:

  • materialnej – mające trudności finansowe spowodowane przede wszystkim niskimi dochodami, jak również dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby zdrowotne, tj. leki, leczenie, rehabilitację, 
  • życiowej – osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki, zajmujące się osobą niepełnosprawną, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych – negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową, którym nie można było w żaden sposób zapobiec. 

Pomocą objęte będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, osoby samotne, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, renciści i emeryci, osoby samotne, pozbawione opieki.

Wnioski będą weryfikowane na podstawie kryteriów dochodowych. Te wynoszą odpowiednio:

           dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 złotych,    

           dla gospodarstwa dwu lub wieloosobowego dochód miesięczny na osobę - 1500 złotych.   

Osoby, które mają dochody wyższe niż określone w Regulaminie – również będą mogły ubiegać się o pomoc stosownie do ich sytuacji materialno – życiowej.

 Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku!

- Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się z pismem z dnia 8 lutego, do wszystkich odbiorców grupowych: spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot oraz do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o przystąpienie do programu. To niezwykle ważne, bowiem indywidualny mieszkaniec bloku nie może samodzielnie złożyć wnioskuw jego imieniu może zrobić to jedynie zarząd spółdzielni, wspólnoty lub spółki MZGM. Ma to kluczowe znaczenie dla wprowadzenia obniżki, ponieważ tylko te podmioty są stroną umowy z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym - dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

WIELOMILIONOWA PREMIA KOGENERACYJNA DLA OZC

- Jednocześnie, jako prezydent miasta, składam dziś wszystkim ostrowianom obietnicę, że w kolejnych sezonach grzewczych będziemy obniżać ceny za ciepło. W sezonie 2025 – 2026 spadną do 49 złotych za 1GJ – czyli do poziomu z początku 2022 roku - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Spółka OZC otrzyma 550 milinów złotych tzw. PREMII KOGENERACYJNEJ!!! To efekt ogromnej, wytężonej  pracy i przygotowań, które trwały w spółce przez ostatnie dwa lata. I które przyniosły tak spektakularny efekt. Ta premia kogeneracyjna - przypomnę 550 milionów złotych, która trafi do OZC, - pozwoli między innymi na przeprowadzenie inwestycji, które w efekcie wpłyną na tak diametralną obniżkę ceny za ciepło w Ostrowie. Przypomnę obniżkę o 49 złotych za 1 GJ.

- Na koniec chcę jeszcze raz podkreślić. Trudna sytuacja w krajowym ciepłownictwie, wzrost cen za ciepło i kryzys energetyczny nie pozostawiły nas obojętnym na tę sytuację. Pracowaliśmy - by zamiast pustych słów oraz recept bez pokrycia -  zaproponować mieszkańcom konkretne i realne rozwiązania uzdrowienia tej sytuacji  -dodaje prezydent Beata Klimek.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x