Ilustracja do artykułu: Stawiamy na dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Trwają konsultacje

Stawiamy na dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Trwają konsultacje

04-08-2021

Miasto stawia na efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz stałe rozwijanie zakresu i form współpracy. Właśnie dlatego zapraszamy przedstawicieli NGO do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje trwają do 16 sierpnia. Członkowie organizacji pozarządowych mogą zgłaszać uwagi i opinie w ramach trwających konsultacji dotyczących programu współpracy Miasta Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.

Program współpracy Miasta Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi, stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nadrzędnym celem programu współpracy jest polepszenie jakości życia mieszkańców Miasta Ostrów Wielkopolski, poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz stałe rozwijanie zakresu i form współpracy

Program współpracy Miasta Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ostrow-wielkopolski.pl oraz do wglądu w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą przekazywać uwagi, wnioski i propozycje zmian do przedmiotowego dokumentu za pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego. Formularz można przekazać:

1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego
na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”,

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości  „Konsultacje społeczne”,

3) faksem na nr (62) 591 82 06,

4) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (istotna jest data wpływu),

5) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x