Ostrowski projekt prezentowany w Gnieźnie

28-10-2014

Prezentacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osóbniepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego", na który miasto Ostrów Wielkopolski pozyskało środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka był jednym z punktów programu konferencji poświęconej problematyce wykluczenia cyfrowego, która odbyła się dnia 17 października 2014 roku w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie.

Obrady otworzył Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, który podkreślił, że jednym z podstawowych zadań samorządów jest stworzenie mieszkańcom równych szans na dostęp do coraz dynamicznie rozwijającego się, cyfrowego świata. Gośćmi wydarzenia byli specjaliści, przedstawiciele gmin realizujących podobne inicjatywy oraz beneficjenci gnieźnieńskich projektów, a także przedstawiciele Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego.

Podczas konferencji zaprezentowano realizowany wspólnie przez Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”. Projekt uzyskał 100-procentowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

- Projekt kierowany był do mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Grupą docelową projektu były od samego początku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych, ale jednocześnie będące w pełni władz umysłowych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było jednak spełnianie szeregu wymogów osoby wykluczonej cyfrowo chociażby w zakresie nie posiadania własnego komputera, sprzętu do jego obsługi jako osoby niepełnosprawnej, a także brak dostępu do Internetu - mówi Paweł Kwietniewski z Biura Projektu.

W ramach projektu dla jego 30 uczestników zakupiono przenośne komputery wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym. Wszystkim osobom zapewniono ponadto bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego i opiekę serwisową. Dla uczestników projektu i/lub ich opiekunów w maju 2013 r. został zorganizowany cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz zakupionego wraz z komputerami specjalistycznego osprzętu dedykowanego osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu zaplanowano także wydatki na późniejszą modernizację zakupionych komputerów.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został przekazany do użytkowania Uczestnikom Projektu na podstawie pisemnych umów użyczenia.

Realizacja rzeczowa projektu trwa 2 lata. Po tym okresie przez kolejne 5 lat Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z Powiatem Ostrowskim zapewniają Uczestnikom Projektu bezpłatny dostęp do Internetu.

Informacja o projekcie została przyjęta przez uczestników konferencji z dużym zaciekawieniem.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na portalu: www.ostrow-wielkopolski.eu- baner „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x