Projekt dla wykluczonych cyfrowo

08-08-2012

Jest już wyłoniona lista osób - uczestników nowatorskiego programu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnychz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Na ten cel samorządy wspólnie pozyskały zewnętrzne dofinansowanie. Na przełomie sierpnia i września br. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu i osprzętu dla uczestników projektu.

W maju br. została powołana Komisja Rekrutacyjna, mająca na celu wyłonienie grupy uczestników projektu, 1 czerwca 2012 r. Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zakończyło I etapu weryfikacji (ocena formalna) złożonych wniosków od potencjalnych uczestników projektu. Zgłoszeń było 42, wybrano 30 osób i przygotowano listę rezerwową.

- Do 20 czerwca 2012 r. trwały wizytacje Instytutu Badawczego Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej z Poznania w miejscach zamieszkania potencjalnych uczestników projektu. Wizytacje były konieczne, ponieważ trzeba pamiętać, że każdy z uczestników projektu będzie miał indywidualnie dobrany osprzęt z uwagi na niepełnosprawność - wyjaśnia Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w terenu miasta i powiatu ostrowskiego został przygotowany wspólnie przez samorząd miejski i powiatowy.

- Grupą docelową wśród osób niepełnosprawnych są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadający częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych, ale jednocześnie będące w pełni władz umysłowych. Dla uczestników projektu bądź też dla ich opiekunówbędzie zorganizowany cykl szkoleń z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu umożliwiającego korzystanie z komputera przez osobę niepełnosprawną a także internetu. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie wymogów osoby wykluczonej cyfrowo według działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 tj. nie posiadanie komputera oraz sprzętu do jego obsługi przez osobę niepełnosprawną a także internetu - dodaje K. Pilarczyk-Dworaczyńska.

- Jest to projekt niełatwy, ponieważ jego uczestnicy muszą spełnić trzy ważne kryteria. Pierwsze kryterium dorzeczywiste wykluczenie cyfrowe, drugi warunek - to orzeczona niepełnosprawność i trzeci -kryterium dochodowe. Ale warto ten projekt realizować, ponieważ dla tych ludzi jest to prawdziwe okno na świat - mówi Prezydent Jarosław Urbaniak.

- Wniosek otrzymał dofinansowanie, znalazł się na wysokim 5 miejscu na 57 projektów w całym kraju. Wartość projektu to ponad 353 tysiące złotych, wartość dofinansowania - ponad 255 tysięcy złotych. Programem objętych będzie 30 gospodarstw domowych -dodaje Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Realizacja rzeczowa projektu potrwadwa lata - do lipca 2014. Po tym okresie trwałości projektu - przez 5 lat - Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z Powiatem Ostrowskim zapewni w tym czasie uczestnikom projektu opiekę serwisową sprzętu, a także bezpłatny dostęp do internetu.

Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x