Ilustracja do artykułu: Stabilność finansowa w niestabilnym czasie

Stabilność finansowa w niestabilnym czasie

16-11-2020

Każdego roku niezależna agencja ratingowa Fitch Ratings bada stan finansów Ostrowa Wielkopolskiego. Fitch utrzymał ocenę z poprzedniego zestawienia – „BBB+” dla zadłużenia w walucie zagranicznej - potwierdzając jednocześnie międzynarodowy długoterminowy rating Ostrowa dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+”, a także długoterminowy rating krajowy Miast na poziomie „AA(pol). To bardzo dobra informacja dla miejskich finansów.

Fitch określił perspektywę ratingów jako stabilną. Nowy rating uwzględnia współpracę Ostrowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki której do Ostrowa trafi atrakcyjne, bardzo korzystnie oprocentowane i rozłożone w czasie zwrotne finansowanie. Wielki Program Rozwoju Miasta do 2023 roku to 250 000 000 złotych, z czego środki zewnętrzne z EBI stanowią 110 000 000 złotych, na ważne, oczekiwane i bardzo potrzebne inwestycje w naszym mieście. Analitycy agencji wzięli także pod uwagę skutki pandemii koronawirusa oraz wpływające na finanse samorządów decyzje władz centralnych.

Jak podano w uzasadnieniu:

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Ostrowa w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie „BBB+”, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia stawek podatku od osób fizycznych (PIT) i podwyżek płac nauczycieli. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie „bbb+”.

Najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej. Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz niektóre ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Ratingi Fitch co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań w przyszłości. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST”.

- Przy tworzeniu zestawienia analitycy Fitch Ratings wzięli pod uwagę m.in. stabilność miejskich dochodów, zdolność do zwiększania dochodów, stabilność wydatków, elastyczność wydatków, zobowiązania i płynność, Zdolność Obsługi Zadłużenia. To niezwykle istotne, że w tak niestabilnym czasie ocena niezależnej, jednej z największych agencji ratingowej na świecie, potwierdziła stabilność finansową naszego miasta – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x