Ilustracja do artykułu: Rewitalizacja – czas na warsztaty dla mieszkańców

Rewitalizacja – czas na warsztaty dla mieszkańców

13-01-2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta do udziału w spotkaniu poświęconym tematyce szeroko pojętej rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego (nad Bankiem BOŚ al. Powstańców Wielkopolskich 14).

Spotkanie zainauguruje cykl warsztatów dotyczących rewitalizacji naszego miasta w następujących sferach tematycznych: pomoc społeczna, edukacja, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, kultura, gospodarka (biznes), inicjatywy NGO, mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach  projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w  warsztatach na temat rewitalizacji i włączenie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.  Warsztaty są okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu działań partnerskich, które mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Pamiętamy, że przez aktywne włączenie się w proces rewitalizacji wspólnie zmieniamy nasze miasto  – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC. W czasie zajęć Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach mających na celu włączenie ich w działania rewitalizacyjne. Warsztaty będą okazją do dyskusji o atutach, potencjale i zasobach występujących
na obszarze rewitalizacji. W trakcie spotkań zostanie omówiony formularz zgłoszeniowy dla zadań rewitalizacyjnych, które będą wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023. Uczestnicy spotkań zostaną także zapoznani z przykładami dobrych praktyk i działań z zakresu rewitalizacji wdrażanych w innych miastach. Podczas zajęć zostanie również w skrócie omówiony dokument dotyczący specyfikacji wyboru Obszaru Rewitalizacji. 

- Podczas zajęć zostanie w skrócie omówiony dokument dotyczący specyfikacji wyboru Obszaru Rewitalizacji.  Należy podkreślić, że przedmiotowe warsztaty są tylko częścią projektu realizowanego  przez miasto, a którego końcowym efektem będzie Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023. W ramach całego projektu zaplanowane zostało także przeprowadzenie tzw. ankiety geoprzestrzennej oraz opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania wybranego miejsca w obszarze rewitalizacji – mówi Paweł Fludra, pełnomocnik ds. Rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy harmonogram poszczególnych warsztatów:

1)         18.01.2017 r. godz. 9:00 -  pomoc społeczna,                                           

2)        18.01.2017 r. godz. 13:00 – edukacja,                                                       

3)        19.01.2017 r. godz. 9:00 - ochrona środowiska,                            

4)        19.01.2017 r. godz. 13:00 – bezpieczeństwo,                                            

5)        20.01.2017 r. godz. 10:00 – kultura,                                                          

6)        20.01.2017 r.  godz. 14:00 - gospodarka (biznes),                                    

7)        23.01.2017 r. godz. 10:00 - inicjatywy NGO,                                           

8)        23.01.2017 r. godz. 14:00 - mieszkańcy obszaru rewitalizacji.                 .

Wszystkie ww. warsztaty odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (nad Bankiem BOŚ al. Powstańców Wielkopolskich 14).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wybranych zajęciach warsztatowych prosimy o wysłanie zgłoszenia  na adres poczty elektronicznej: pfludra@umostrow.pl,  telefonicznie 62 58 22 315.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x