Sieć w Radłowskiej

16-10-2007

Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wybudowany odcinek kanalizacji ma ponad siedemset czterdzieści metrów i został sfinansowany ze środków unijnych.

Prace w ulicy Radłowskiej rozpoczęły się w marcu 2007 roku i trwały siedem miesięcy. Obejmowały budowę kolektora sanitarnego i przyłączy kanalizacyjnych tzw. przykanalików. Dzięki tej inwestycji sześćdziesiąt dwa gospodarstwa domowe będą miały podłączoną sieć po realizacji całego projektu.

- Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim. Realizacja tego projektu pozwoli najdalej w kwietniu przyszłego roku zaoferować mieszkańcom i przedsiębiorcom podłączenie posesji do sieci. Inwestycja ta nie tylko znacząco poprawi istniejący stan sanitarno-higieniczny gospodarstw domowych, ale i wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenu – mówi Paweł Kwietniewski z Referatu Pozyskiwania Środków Unijnych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Prace na ulicy Orzechowej już trwają, rozpoczęły się pierwszego września, a ich zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku. Z kolei na ulicy Przymiejskiej ekipa rozpocznie prace na początku 2008 roku. Po zakończeniu robót odcinek kanalizacji sanitarnej w powyższych ulicach będzie wynosił łącznie 3,19 km. Dzięki niemu 114 gospodarstw domowych i 9 przedsiębiorstw będzie miało możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

- Na realizację tego projektu uzyskaliśmy w minionym roku dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszące 75 procent kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych. W 10 procentach zadanie współfinansowane jest przez budżet państwa ,a pozostałe 15 procent to środki własne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Całkowita wartość inwestycji to blisko dwa miliony dwieście tysięcy złotych - mówi Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Unijnych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski czyni także intensywne starania o uzyskanie dofinansowania na tzw. kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego miasta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia złożona w ubiegłym roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska spotkała się z aprobatą i projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” znalazł się w Indykatywnym Wykazie Pozostałych Indywidualnych Projektów Kluczowych dla PO Infrastruktura i Środowisko. Niestety ze względu na niekompletne nadal wytyczne programowe przed projektem jeszcze długa droga, a przed zespołem zadaniowym ds. dofinansowania z Funduszu Spójności wiele pracy w zakresie ostatecznej wersji Zbiorczego Zestawienia Zadań kwalifikujących się do wsparcia oraz przygotowania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.

Justyna Mikołajczyk

Biuro Prasowe i Relacji Społecznych
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x