Ilustracja do artykułu: Spektakl ekologiczny

Spektakl ekologiczny

16-12-2016

W czwartek, 15 grudnia 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury został przedstawiony przez aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury spektakl ekologiczny dla dzieci pt.: „O czym marzą drzewa”. Na przedstawienie zaproszone zostały najstarsze grupy dzieci ze wszystkich ostrowskich przedszkoli.

Licznie zgromadzone dzieci przywitała zastępca prezydenta Ewa Matecka. Przedszkolaki odpowiadały na pytania prezydent, a wiedza jaką prezentowały była na bardzo wysokim poziomie.Dzieci zostały poproszone przez prezydent o dbanie o nasze środowisko i wszystko co nas otacza.

- Jesteśmy częścią Ziemi. Każdy z nas powinien znać i żyć zgodnie z prawami przyrody. Ta planeta jest mała, a nie otrzymaliśmy biletu na inną. Dlatego walka o nią i o ochronę środowiska to nie tylko konieczność, ale warunek przeżycia ludzkości – mówiła E. Matecka.

Spektakl opowiadał o świecie, który kiedyś był piękny. Czyste rzeki, dużo drzew i świeże powi­etrze. Niestety przez zanieczyszczenia, niską emisję, tony śmieci i ocieple­nie kli­matu przy­roda zaczęła obu­mierać. Stare drzewo, które przez lata swo­jego życia było świad­kiem nieod­powiedzial­nych i niszczy­ciel­s­kich dzi­ałań ludzi boi się, że nie ma już ratunku. Ale pojawia się ktoś jeszcze! Ala – wesoła pier­ws­zok­la­sistka. Razem z młodym drzewkiem – bukiem Jasiem wierzą, że los może się odwró­cić. Trzeba tylko się bardzo postarać i przekonać wszys­t­kich jak dużo ludzkość może stracić zanied­bu­jąc przy­rodę.

Spek­takl miał formę wesołej, wspól­nej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Były konkursy, piosenki, bar­wne kostiumy oraz oczy­wiś­cie, mnóstwo śmiechu.

- Dzięki takim przedstawieniom tak ważne tem­aty jak seg­re­gacja odpadów, zanieczyszcze­nie powi­etrza, niska emisja, czy też prob­lem niszczenia lasów można w łatwy i przy­jemny sposób przekazane najmłod­szym wid­zom – powiedziała zastępca prezydenta Ewa Matecka.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x