Ilustracja do artykułu: Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz.5 - ostatnia

Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz.5 - ostatnia

24-04-2020

Podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy z portalem informacyjnym "Tuba Ostrowa", prezentujemy ostrowskie Organizacje Pożytku Publicznego. Tym samym namawiamy - 1% zostaw w Ostrowie.

Liczba stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta, uprawnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku, wzrosła w ostatnim roku do 30. W cyklu 5 artykułów pragniemy przybliżyć państwu działalność tych organizacji i zachęcić do przekazania im 1% swojego podatku.

Dzisiaj przybliżamy działalność organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, służbą ratowniczą oraz krótkofalarstwem.

Wcześniej zaprezentowaliśmy organizacje: sportowe, prozdrowotne, artystyczne i społeczne.

Dzisiaj czas na przedstawienie 4 ostatnich OPP:

- Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt

- Polski Związek Krótkofalowców

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 

Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt – KRS 0000059956

Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt powstało w marcu 2002 roku, natomiast od listopada 2005 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działalność stowarzyszenia polega na udzielaniu pomocy zwierzętom przebywającym w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Pomoc ta realizowana jest m.in. poprzez: leczenie, czipowanie, stosowanie środków owadobójczych, kupno karmy, zakup obroży i smyczy, fundowanie nowych bud.

Stowarzyszenie podejmuje również działania wspomagające rozwiązywanie problemu nadpopulacji poprzez sponsorowanie zabiegów sterylizacji psów i kotów. Działania edukacyjno – promocyjne OSMZ polegają m.in. na promowaniu za pośrednictwem prasy i Internetu adopcji zwierząt ze schroniska, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej, a także propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i osób dorosłych. W ramach bieżącej działalności organizacja zapewnia również pomoc w prawidłowym prowadzeniu rejestracji zwierząt w schronisku poprzez zakup czipów.

Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Wolności 26.

Strona WWW: www.milosnicyzwierzatostrow.pl

FB: www.facebook.com/milosnicyzwierzatostrow

Mail: osmzostrow@gmail.com

 

Polski Związek Krótkofalowców – KRS 0000088401 – cel szczegółowy (do wyboru): OT 27 klub SP3POW lub OT 27 klub SP3PFQ

Kwoty, które trafiają na konto PZK z tytułu 1% podatku pozwalają realizować liczne przedsięwzięcia. Na szczeblu centralnym jest to m.in. największa otwarta impreza krótkofalarska ŁOŚ. Ze środków tych organizacja kupuje również sprzęt, w roku 2015 dla OT i klubów zakupiono 5 urządzeń KF, 1 UKF, dipleksery do przemiennika, kilkanaście sztuk wyposażenia do transceiverów, 1 nowoczesny komputer, namiot niezbędny dla działalności związanej z łącznością antykryzysową i wiele innych elementów bez których krótkofalarstwo nie mogłoby się rozwijać. W ramach puli przypisanej oddziałom terenowym i klubom dofinansowano kilkanaście ogólnodostępnych spotkań, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji krótkofalarstwa. PZK podejmuje również aktywne działania w walce o czystość eteru oraz kształt przepisów dotyczących służby radiowej amatorskiej. Działający od 1930 roku Polski Związek Krótkofalowców, to wiodąca i najliczniejszej w Polsce krótkofalarska organizacja, która reprezentuje całe środowisko w kontaktach z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi. Jego potrzeby mogą być choć w części spełnione dzięki Waszej życzliwości.

Możemy wskazać jako cel szczegółowy jeden z dwóch ostrowskich klubów:

Ostrowski Klub Krótkofalowców – Oddział Terenowy 27 klub SP3POW działa od 21 maja 2011 roku, swoją siedzibę ma przy Zespole Szkół Technicznych – ul. Poznańska 43.

Strona WWW: www.sp3pow.pl  mail: klub@sp3pow.pl

Short Wave Club Station – Oddział Terenowy 27 klub SP3PFQ 

FB: https://www.facebook.com/ot27pzk/

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212 – cel szczegółowy OSP w Ostrowie Wielkopolskim

OSP jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służby ojczyźnie. Wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową. W szczególności podejmuje działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlecone przez organy administracji publicznej, przekazuje informacje o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych, jak również o sposobach zapobiegania tym zjawiskom.

Ważnym elementem działalności OSP są działania na rzecz ochrony środowiska, jak również rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, czy organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. Zapewnieniu ciągłości szeregów OSP służą młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze, w których młodzież poznaje tajniki strażackiej służby, zasady zapobiegania pożarom oraz zachowania w wypadku zagrożenia. Ostrowska jednostka OSP działa od 1867 roku, podejmując działania w w/w obszarach. Rokrocznie ostrowscy ochotnicy uczestniczą w kilkunastu akcjach ratunkowych.

Siedziba jednostki znajduje się przy ul. Staszica 1.

FB: www.facebook.com/OSP-Ostrów-Wielkopolski-455182604585352

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – KRS 0000154454 – cel szczegółowy koło w Ostrowie Wielkopolskim

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone w 1864 roku i było drugą na świecie tego typu organizacją. W swoich działaniach TOZ współpracuje ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA). Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku.

Towarzystwo w prawie 90 jednostkach terenowych realizuje swoje cele statutowe, do których należy: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. TOZ stara się promować swoje idee także w ramach współpracy ze sponsorami. Sztandarowym przykładem takiej współpracy jest wieloletnie uczestnictwo w organizowanych przez Pedigree i Whiskas obchodach Światowego Tygodnia Zwierząt. W ostatnich latach TOZ wdraża autorski program, polegający na zaopatrywaniu psów w mikroprocesory z zakodowanym stałym numerem, powiązanym w komputerowej bazie danych z informacjami dotyczącymi właściciela i jego psa. Staż miejska, schroniska, lecznice weterynaryjne i inspektorzy TOZ otrzymują czytniki, które w przypadku znalezienia błąkającego się psa odczytują dane z mikroprocesora, co umożliwia błyskawiczne odnalezienie właściciela.

Oddział TOZ w Ostrowie mieści się na ul. Raszkowskiej 58/7.

Strona WWW: http://www.ostrow.toz.pl

FB: www.facebook.com/tozpl

Mail: toz@toz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x