Ilustracja do artykułu: Szerokie konsultacje społeczne polityki przestrzennej miasta

Szerokie konsultacje społeczne polityki przestrzennej miasta

28-01-2020

Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskało grant w wysokości 50 000 zł, w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych”, realizowanego przy wsparciu środków unijnych. Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie wykorzystany przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

- Mieszkańcy mogą mieć wpływ na politykę przestrzenną Ostrowa Wielkopolskiego. Warto wziąć czynny udział w trwających konsultacjach społecznych. W ten sposób można mieć wpływ na kierunki rozwoju i przyszłość naszego miasta - zachęca Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Poszerzone konsultacje społeczne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. będą realizowane w czterech formach: spotkania otwartego, ankiety, spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej. Spotkanie otwarte odbędzie się 3 lutego 2020 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w godzinach 13:30 – 15:30 (dawna Sala Sesyjna).

Udział miasta w projekcie grantowym z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego zainicjował radny Mateusz Nycek, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

- Projekt poza branżowym charakterem z zakresu planowania przestrzennego ma również wymiar edukacyjny dla mieszkańców oraz poszerza partycypację społeczną w Ostrowie Wielkopolskim - podkreśla Mateusz Nycek.

Rada Miejska na wniosek prezydent Beaty Klimek 27 listopada 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Wcześniej przez cały 2019 rok Komisja Gospodarki Miejskiej z inicjatywy przewodniczącego Radosława Torzyńskiego przeprowadziła kompleksowy przegląd zapisów studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego miasta na wszystkich 11 osiedlach.

Studium przygotowane w latach 2009 – 2013 wymaga aktualizacji z uwagi na zmiany sytuacji społeczno - gospodarczej w mieście, ciągłe procesy przekształceń własnościowych, intensywne procesy inwestycyjne, szybkie zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów, zmiany w zaludnieniu, warunkach i jakości życia mieszkańców oraz zmiany w przeznaczeniu terenów i nowe koncepcje przebiegów dróg.

- Uszczegółowienia wymagają kwestie standardów zabudowy, układu komunikacyjnego, precyzyjnego rozdziału zróżnicowanych funkcji, zabezpieczenia energetycznego miasta, programu gospodarowania odpadami, wodami opadowymi i ściekami oraz rozwiązań dotyczących transportu zbiorowego i całej sfery usług publicznych - wskazuje Mikołaj Kostka, Zastępca Prezydenta Miasta.

Ankieta konsultacyjna dostępna jest w formie internetowej na stronie: https://ostrow.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x