Ilustracja do artykułu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja z dofinansowaniem

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja z dofinansowaniem

07-06-2023

W poniedziałek, 5 czerwca 2023 r, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie i/lub doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu  obecni byli – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, I Wicewojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska oraz reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wicekurator Oświaty, Pani Aleksandra Kuź.

10% kwoty na utworzenie Ekopracowni  pochodzi ze środków JST, pozostała kwota stanowi dofi­nansowanie w formie dotacji – refundacji poniesionych kosztów, w maksymalnej wysokości do 50 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sali edukacyjnej przyrodniczej wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego.

 Nagrody zostały wręczone  podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Uroczystość stanowiła podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu i/lub wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego

Nabór miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, wielkopolskie szkoły składały karty zgłoszeniowe, podlegające ocenie kapituły konkursowej. Z kolei II etap – nabór główny, dotyczył tych szkół , których karty zgłoszeniowe uzyskały pozytywną ocenę kapituły konkursowej. W ramach tego etapu, organy prowadzące daną szkołę składały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie wraz z opisem merytorycznym przedsięwzięcia. W Szkole Podstawowej nr 6 im.M.Rataja kartę zgłoszeniową i program edukacyjny opracowały nauczycieli fizyki,chemii, biologii – p.Renata  Olkowicz, p. Karolina Michalska i p.Donata Kasprzak. Przygotowanie karty zgloszenia wymagało zrealizowania filmu o działaniach ekologicznych podejmowanych przez szkołę  – film został przygotowany przez uczniów kl. VII ostrowskiej Szóstki.

Łącznie 60 wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzyskało dofinansowanie, w tym 35 szkół w naborze wniosków o dofinansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej oraz 25 szkół w naborze wniosków o dofinansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz atrakcyjnych upominków edukacyjnych dla szkół, które otrzymały dofinansowanie. Upominki to  szkolne mikroskopy optyczne, które  pozwalają na obserwowanie budowy tkanek roślin, zwierząt oraz innych obiektów, dzięki czemu lekcje prowadzone są w ciekawszy sposób. Profesjonalne wyposażenie szkół w mikroskopy zaszczepią w dzieciach chęć zgłębiania tajników nauki przedmiotów ścisłych, w tym biologii.

Wykorzystano zdjęcia i informacje za : WFOŚiGW w Poznaniu.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x