Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: XXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

XXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

18-09-2020

Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU, SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W ZDALNYM TRYBIE ON-LINE. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA OBRAD ZA POŚREDNICTWEM  http://ostrowmiasto.esesja.pl/

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania on-line.

Podstawa prawna: art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

 

Proponowany porządek obrad

  

I             Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III          Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.

IV           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXIV do XXVI Sesji Rady Miejskiej.  

V      Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VI           Interpelacje i zapytania radnych.

 

VII      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)     zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

3)     zmiany Uchwały Nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

4)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu                       w rejonie ul. Miodowej,

5)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka,

6)     nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy gen. Stanisława Maczka.

 

               

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.                                                                                      

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x