Zgłoś uwagi do oferty na realizację zadania publicznego

01-03-2017

Wydział Kultury i Sztuki informuje, że w dniu 20.02.2017 r. organizacja pozarządowa pn. Jimiway  Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka ’70 w Ostrowie Wielkopolskim złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,) ofertę na realizację zadania publicznego pn. Koncerty specjalne „Miasto Ostrów wielkopolski otwarte na Bluesa”. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać do dnia 08.03.2017 r. w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na adres; bstendera@umostrow.pl

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/98D77623ECA24CB6B33A2090AA1C380A/MX-2310U_20170301_102254.pdf

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x