Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego

Banner Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29 maja 2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia Rady Seniorów. Wówczas został również nadany Radzie Seniorów statutu. Ostrowska Rada Seniorów, w momencie swego powstania, była jedną z pierwszych Rad Seniorów w Wielkopolsce.

W dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.
Doprecyzowano w nim procedury wyboru, zasad funkcjonowania oraz czas trwania kadencji Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego.   

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny wobec samorządu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Kadencja Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego trwa 5 lat od dnia jej powołania.

Członkowie Rady, zgodnie ze statutem Rady, pełnią swoje funkcje bezpłatnie.

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 18. Odbywają się one nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego liczy 15 członków. Przewodniczącym Rady Seniorów został – Józef Kozan, wiceprzewodniczącym – Krystyna Sikora, sekretarzem - Małgorzata Konowalska.

Terminarz spotkań:
Pierwsze robocze spotkanie członków Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego odbyło się 28 maja 2019 roku o godz. 11:00 w sali 112 budynku Urzędu Miejskiego.

Kontakt

Karolina Krawczyk
Kierownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 58 22 440
e-mail: kkrawczyk@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x