Ilustracja do artykułu: 200 mln zł na inwestycje i rozwój Ostrowa

200 mln zł na inwestycje i rozwój Ostrowa

08-02-2017

200 milionów złotych – tyle chce wydać miasto oraz miejskie spółki w 2017 oraz 2018 roku na inwestycje w Ostrowie Wielkopolskim. – To prawdziwa ofensywa inwestycyjna i wydanie rekordowych środków na rozwój naszego miasta – zapewnia prezydent Beata Klimek.    

 Na tak ogromną kwotę składać się będą środki pochodzące z budżetu miasta, z budżetu ostrowskich spółek oraz funduszy zewnętrznych.    

- Mamy bardzo ambitne i dalekosiężne plany inwestycyjne. Jest to ogromny wysiłek finansowy zarówno dla budżetu miasta, jak i poszczególnych spółek. Warto jednak ten wysiłek podjąć, ponieważ po zrealizowaniu tych inwestycji w zasadniczy sposób zmieni się kondycja miasta w wielu obszarach jego życia – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.  

Poza inwestycjami atrakcyjnymi dla oka, będą to również zadania niewidoczne, jednak bardzo istotne, mające na celu zapewnienie komunalnej wydolności miasta.

- Mówimy tu o kompleksowej modernizacji infrastruktury komunalnej. Na jej odtworzenie i rozbudowanie przeznaczymy ogromne pieniądze. Idące w ziemi instalacje mogą wydawać się nieatrakcyjne z punktu widzenia promocji miasta, bo ich po prostu nie widać. W mojej ocenie są jednak jedną z najważniejszych miejskich inwestycji. Doceniamy je dopiero wówczas, kiedy zdarzy się awaria i część mieszkańców nie ma wody albo ciepła – przekonuje Beata Klimek.

Na inwestycje i remonty sieci ciepłowniczej Ostrowski Zakład Ciepłowniczy wyda w tym roku 8 milionów złotych. Spółka chce w kolejnym roku przeznaczyć na ten cel porównywalne środki. Ogromne nakłady finansowe planuje wydać WODKAN. To ponad 46 milionów złotych na remonty i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w najbliższych dwóch latach. Poza własnymi środkami spółka starać się będzie o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Inwestycje ostrowskich spółek miejskich w latach 2017-2018:

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy – inwestycje i remonty sieci ciepłowniczej

2017 – 8 mln zł, 2018 – środki porównywalne (środki własne spółki)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – budowa trzech bloków mieszkalnych, remonty oraz pozostałe inwestycje

11 mln zł (środki własne spółki oraz kredyt)  

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – budowa bloku mieszkalnego

2,5 mln zł (środki własne spółki oraz kredyt)

Miejski Zakład Zieleni - budowa centrum konferencyjnego na Piaskach

2,5 mln zł (środki własne spółki oraz kredyt)

Targowiska Miejskie - modernizacja miejskich targowisk i zieleniaków

950 tys. zł (środki własne spółki oraz kredyt)

WODKAN – remonty oraz rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej

46,4 mln zł - środki własne oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO - zakup specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów

500 tys. zł (w miarę możliwości finansowych spółka realizować będzie kolejne zakupy sprzętu. Planowana jest również rozbudowa zakładu).

Miejski Zakład Komunikacji - zakup autobusów niskoemisyjnych wraz ładowarkami do baterii trakcyjnych, dwie stacje roweru miejskiego

14 mln zł - środki własne oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach WRPO ostrowskie MZK zakupi cztery autobusy elektryczne oraz trzy autobusy z silnikami diesla spełniającymi normę emisji EURO 6.

- To jeden projekt, jednak w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) starać się będziemy o kolejne sześć autobusów elektrycznych oraz trzy diesle. Oznacza to, że po ostrowskich ulicach będzie jeździć szesnaście zupełnie nowych autobusów, w tym aż dziesięć autobusów elektrycznych, co plasuje nas w czołówce miast w Wielkopolsce z takim taborem – tłumaczy Marek Kolasiński, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

W ramach wspomnianych ZITów Ostrów Wielkopolski realizował będzie jeden z większych projektów w historii miasta, którego wartość opiewa na blisko 43 mln zł. Związany jest on z wdrożeniem rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji.

- Działania te to zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, przebudowa infrastruktury transportu publicznego, budowa centrum przesiadkowego, budowa systemu roweru miejskiego, wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu, modernizacja oświetlenia ulicznego w osiedlach: Śródmieście, Jana Pawła II – wymienia Jakub Szczurek, wiceprezydent Ostrowa. - Mówimy tu procesie kompleksowej wymiany oświetlenia na ostrowskich osiedlach na nowoczesne i energooszczedne. Ze środków pozyskanych z WRPO chcemy wykonać taką modernizację w osiedlach: Parcele Zacharzewskie oraz Nowe Parcele. To blisko dwa tysiące wymienionych opraw świetlnych.

W ramach ZIT, na projekt związany z niską emisją, Ostrów może pozyskać blisko 33 mln zł. O środki zewnętrzne miasto aplikuje również przy okazji realizowania miejskich inwestycji zaplanowanych w budżecie Ostrowa.

- W 2016 roku pozyskaliśmy blisko 4,5 miliona złotych. Na początku tego roku już ponad 700 tysięcy. W weryfikacji mamy sześć wniosków złożonych w ubiegłym roku na ponad 10,5 miliona złotych. Rok 2017 to minimum pięć wniosków na łączną kwotę około 59 milionów złotych z kwotą dofinansowania na poziomie 46 milionów. To daje nam możliwość uzyskania dofinansowania na ponad 60 milionów złotych. Oczywiście będziemy także szukać środków w programach ogłaszanych w ciągu roku – wylicza Ewa Torzyńska, naczelnik wydziału rozwoju miasta.

Planowane miejskie inwestycje w 2017 roku to łącznie 55 mln zł. W 2018 roku to kwota blisko 64 mln zł.

Wybrane inwestycje miejskie realizowane w latach 2017-2018:

- Mediateka (3,7 mln zł),

- Muzeum 3d (2,1 mln zł),

- Adaptacja pomieszczeń Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego (1.5 mln zł),

- Przebudowa Stadionu Miejskiego (4,35 mln zł),

- Budowa lodowiska w Parku 600-lecia (2,5 mln zł),

- dwa nowe przedszkola - budowa nowego przedszkola na ulicy Kujawskiej (6 mln zł) + adaptacja budynku starej szkoły przy ulicy Grabowskiej na potrzeby przedszkola (1,5 mln zł),

- budowa parkingu buforowego (1,8 mln zł),

- przebudowa budynku przy ulicy Wiosny Ludów 29 na cele utworzenia lokali komunalnych (2,5 mln zł),

- termomodernizacje obiektów oświatowych (5,3 mln zł),

- budowa krytej pływalni – PROJEKT (800 tys. zł),

- mobilna aplikacja miejska w ramach projektu Smart City (80 tys. zł).

- Prowadzimy obecnie rozeznanie rynku, sprawdzamy propozycje firm oferujących aplikacje na telefony komórkowe dla miast. Po jej pobraniu mieszkaniec będzie mógł sprawdzić m.in. trasy rowerowe, śledzić wydarzenia kulturalne, wyznaczyć trasę wycieczki. Chcemy za jej pomocą wysyłać tzw. wiadomości PUSH dotyczące istotnych dla ostrowian informacji. Aplikacja ma być tak skonstruowana, by móc poszerzać jej funkcjonalność o kolejne, potrzebne mieszkańcom segmenty – objaśnia Robert Marcinkowski, naczelnik Wydziału Informatyki.

Inwestycje miejskie to także budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych. 2017 rok to ponad 14 milionów złotych i ponad 50 zadań związanych z infrastrukturą drogową w naszym mieście.

- Realizować będziemy m.in. ulicę Śmigielskiego ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami, kontynuować będziemy inwestycje w osiedlu Pruślin. To blisko 2 miliony złotych na rozbudowę układu drogowego pomiędzy ulicami: Dębową i Bukową. Dzięki tym inwestycjom zdecydowanie poprawia się wygląd i funkcjonalność ulic w tej części miasta. Na skrzyżowaniu alei Powstańców Wielkopolskich oraz Ledóchowskiego powstanie rondo, które usprawni ruch w tym miejscu. W tym roku realizować będziemy również północny odcinek ramy komunikacyjnej. Mamy także zabezpieczone środki na rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin – wylicza Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.  

Jak przekonuje prezydent miasta, planowane inwestycje nie będą mieć wpływu na koszty ostrowskich usług komunalnych.

- Nie będzie tak, że realizować będziemy kolejne inwestycje jednocześnie zwiększając opłaty za ciepło, wodę, czynsze, czy bilety. Nasze spółki inwestują w rozwój w realnym wymiarze, na poziomie, na który mogą sobie pozwolić. Plan inwestycyjny na kolejne lata jest przemyślany i nie pozwolimy na przeinwestowanie. Powtórzę – konieczne są takie działania, które umożliwią inwestowanie, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen za opłaty komunalne – podkreśla prezydent miasta.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x