Zgłoś uwagi dot. oferty realizacji zadania publicznego

08-02-2017

Wydział Kultury i Sztuki informuje, że w dniu 30.01.2017 r. organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie Chór Nauczycielski w Ostrowie Wielkopolskim złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Uszycie strojów żeńskich dla Chóru Nauczycielskiego”. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać do dnia 15.02.2017 r. w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na adres; bstendera@umostrow.pl

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176749.asp?soid=4A028B21D3124394BE304EC6B3525031

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x