Ilustracja do artykułu: Konkurs ofert na zadania z zakresu rewitalizacji społecznej

Konkurs ofert na zadania z zakresu rewitalizacji społecznej

19-05-2020

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w najbliższych tygodniach planowane jest ogłoszenie pilotażowej edycji otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji. Po raz pierwszy organizacje pozarządowe w naszym mieście będą mogły ubiegać się o dotacje na społeczne działania rewitalizacyjne prowadzone na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności art. 11 ust. 1 pkt 1), koniecznym warunkiem do realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ze wsparciem w formie dotacji jest prowadzenie statutowej działalności  w sferze objętej konkursem, w tym przypadku sferze „rewitalizacji” wymienionej w art. 4 ust. 1 pkt 32a) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mając na uwadze te wymogi formalno-prawne, warunkiem udziału w planowanym konkursie ofert na zadania z zakresu rewitalizacji społecznej będzie posiadanie w aktach regulujących zakres działania organizacji – np. statutach, działalności w sferze „rewitalizacji”.

Biorąc pod uwagę, że włączenie lokalnych NGO-sów i ich społeczna aktywność to ważny element szeroko pojętej rewitalizacji naszego miasta zachęcamy lokalne organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w planowanym konkursie do dokonania odpowiednich zmian w swoich statutach czy innych aktach regulujących zakres ich działalności poprzez dopisanie nowej sfery rewitalizacji.

W tym zakresie wsparcia administracyjnego oraz dodatkowych informacji udzieli ostrowski Urząd Miejski:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej ( tel. 62 58 22 516 lub 62 58 22 510, email: kkrawczyk@umostrow.pl)

- Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta w Wydziale Rozwoju Miasta (tel. 62 58 22 313, email: jtomalkiewicz@umostrow.pl)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x