Ilustracja do artykułu: Od 1 czerwca można składać wnioski na wymianę pieców

Od 1 czerwca można składać wnioski na wymianę pieców

28-05-2020

Uwaga - pod artykułem zamieszczono instrukcję składania wniosku na platformie ePUAP.

Od 1 do 15 czerwca można będzie składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. W tym roku na ten cel przeznaczono rekordowe 1,4 miliona złotych.

Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i polega na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub pompy ciepła.

W tym roku dofinansowanie na włączenie się w miejską sieć ciepłowniczą zostało zwiększone.

- Chcemy zachęcić ostrowian do wyboru tego rozwiązania zwiększając kwotę dofinansowania z 5 do 7,5 tysiąca złotych. Z jednej strony pozbędziemy się kolejnego pieca węglowego, a z drugiej, zwiększymy liczbę odbiorców ciepła sieciowego, co przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury ciepłowniczej – przekonuje Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Miasta.

W pozostałych przypadkach dotacja została na dotychczasowym poziomie - 5 tys. zł w przypadku ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego oraz 10 tys. zł na pompę ciepła.

Do tej pory dotacja mogła zostać udzielona wyłącznie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. Kolejną zmianą jest dodanie do tej listy kosztu demontażu węglowego paleniska.

O dotację ubiegać się mogą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

- w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

- w  formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do UM. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu jego zakończenia nie będą rozpatrywane.

Dotacje dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła przyznawane są od 2015 roku.

- Do tej pory wydaliśmy na ten cel blisko 4 miliony złotych, czego efektem jest to, że z Ostrowa zniknęło blisko 800 pieców węglowych. Niektóre gminy znacząco zmniejszyły środki na takie wsparcie, niektóre zrezygnowały z niego całkowicie, my zwiększamy kwotę na dotacje do rekordowych w historii miasta 1,4 miliona złotych, ponieważ program przynosi efekty. Kiedy zaczynaliśmy, w 2015 roku, odnotowano 80 dni w roku, w których przekroczony został dopuszczalny poziom pyłu PM10. W 2019 roku było to już 47 dni. To nadal niemało, jednak chcemy dalej walczyć o czyste powietrze w naszym mieście – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W przypadku pytań informacji udzieli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska, tel. 62-58-22-227 lub 62-58-22-237, adres e-mail: ros@umostrow.pl.

 

INFORMACJE I FORMULARZE:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176946.asp?soid=DFC0301A3077427D9E7B7ED54F1F80EA

Formularz e-PUAP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x