Ilustracja do artykułu: LIX Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LIX Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

22-03-2023

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych  w okresie od LVII do LIX Sesji Rady Miejskiej.

V       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VI           Interpelacje i zapytania radnych.

VII         Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

3)       przyjęcia raportu dotyczącego oceny aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 -2023,

4)       przystąpienia do sporządzenia zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023,

5)       sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku,

6)       zaliczenia drogi położonej pomiędzy ul. Zakątek, a ul. Zielną do kategorii dróg gminnych,

7)       zmiany uchwały Nr XXXV/404/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 roku,

8)       zmiany Uchwały Nr XX/210/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

9)       przekazania petycji według właściwości.           

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.                                                                                

                                                              

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/        

Jarosław Lisiecki

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x