Ilustracja do artykułu: Nowe uprawnienia w walce ze smogiem

Nowe uprawnienia w walce ze smogiem

11-12-2018

Od 1 maja 2018 roku na terenie naszego województwa obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jednak dopiero od 1 listopada bieżącego roku straże gminne na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uzyskali uprawnienia do egzekwowania postanowień w/w Uchwały w drodze mandatu karnego na podstawie art. 334 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Uchwała popularnie zwana „antysmogową” wprowadziła między innymi zakaz stosowania w instalacjach grzewczych, takich jak: kotły piece i kominki - paliw złej jakości:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

3) paliw w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla które nie spełniają określonych parametrów jakościowych,

5) biomasy stałej, (drewno, pelet, słoma), której wilgotność przekracza 20%

Ponadto, wprowadzono określone wymogi, co do kotłów oddanych do eksploatacji po 1 maja 2018 oraz określono szczegółowo terminy użytkowania dotychczas funkcjonujących kotłów/pieców, tzw. „kopciuchów” oraz kotłów klasy 3 i 4 w tym również kominków i innych instalacji niespełniających określonych norm emisji zanieczyszczeń.

Na podstawie nowych uprawnień strażnicy miejscy w trakcie prowadzonych kontroli sprawdzają nie tylko samo spalanie typowych odpadów takich jak: plastik, guma, płyty wiórowe i inne materiały odpadowe, których utylizacja w piecach domowych zgodnie z ustawą o odpadach jest zabroniona, ale również tych, o których mowa w Uchwale „antysmogowej”. Dodatkowo, w tym roku grzewczym kontrolujący strażnicy wyposażeni zostali w urządzenie za pomocą, którego możliwe jest sprawdzenie wilgotności drewna stosowanego do ogrzewania. Wilgotnościomierz do drewna typu HIT3 posiadający świadectwo wzorcowania wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z dużą dokładnością wskazuje wilgotność biomasy stałej, której wartość w przypadku stosowania np. drewna jako opału nie może zgodnie z przepisami Uchwały przekraczać 20%.

Przewiduje się, że wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw będzie miało istotny wpływ na jakość powietrza w Wielkopolsce jak również i w naszym mieście. Jednakże tak długo jak będziemy w swoich domach użytkować stare kotły tzw. „kopciuchy,” nie spełniające minimalnych poziomów sprawności energetycznej i określonych norm emisji zanieczyszczeń, w których podstawowym paliwem służącym do ogrzewania budynków jest niskiej jakości miał węglowy, nie zmienimy procesu spalania opału z dolnego na górny, nie zaprzestaniemy palić odpadami -  tak długo będziemy borykać się ze smogiem i jego negatywnymi skutkami.

Pamiętajmy, że nie każdy czarny i gęsty dym wydobywający się z komina świadczy o spalaniu odpadów, jednak mając na względzie nasze życie i zdrowie warto, aby uprawnione służby takie jak Ochrona Środowiska czy Straż Miejska to sprawdziły.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x