Ilustracja do artykułu: Ostrów podpisał deklarację „Solidarność dla klimatu'

Ostrów podpisał deklarację „Solidarność dla klimatu"

11-12-2018

Podczas odbywającego się w Katowicach szczytu COP24 prezydentki i prezydenci burmistrzynie i burmistrzowie oraz radne i radni polskich miast ogłosili i podpisali Deklarację „Solidarność dla Klimatu”.  Podejmują w niej zobowiązania do konkretnych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców. 

Wśród sygnatariuszy deklaracji są: Ostrów Wielkopolski, Słupsk, Dąbrowa Górnicza, Starachowice, Świdnica, Mielno, Gorlice, Dąbie, Opoczno, Ostrzeszów, Sejny, Sławków, dzielnica Warszawa-Bielany, Namysłów, Cieszyn, Wadowice i Czersk.

Deklarację wspierają byli Prezydenci RP – Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.

Poparcie dla deklaracji wyraził również Robert Biedroń – były prezydent Słupska.

Sygnatariuszki i sygnatariusze Deklaracji „Solidarność dla Klimatu” zobowiązują się między innymi do likwidacji smogu i ubóstwa energetycznego, wprowadzenia do 2030 roku w swoich miastach oświetlenia opartego wyłącznie na energooszczędnej technologii LED oraz do wykorzystania w miejskich budynkach energii odnawialnej na poziomie 50% do 2030 i 100% do 2050 roku.

Idea Deklaracji powstała w Sieci Miast Progresywnych, którą tworzą samorządowcy między innymi z Braniewa, Bartoszyc, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gorlic, Iławy, Leska, Mielna, Namysłowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Sejn, Sławkowa, Słupska, Starachowic, Świdnicy, Wadowic oraz warszawskiej dzielnicy Bielany. Współpracują oni ze sobą w celu wymiany doświadczeń na temat nowoczesnego zarządzania miastem wspólnie z jego mieszkańcami.

Sieć Miast Progresywnych zrzesza obecnie ponad 20 małych i średnich miast z całej Polski, realizujących progresywną politykę miejską dla zapewnienia najwyższej jakości życia wszystkim mieszkańcom i mieszkankom. Drogą do tego celu jest trwały, zrównoważony rozwój polegający na jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, kulturowych, środowiskowych i materialnych z troską o ich odnawianie, tak by mogły również służyć przyszłym pokoleniom. Sieć łączą wartości takie, jak: szacunek czy włączanie wszystkich we współdecydowanie oraz zasady: współzarządzania, transparentności i rozliczalności wybieralnych organów władzy.

Sieć Miast Progresywnych jest partnerką inicjatywy UK 100 z Wielkiej Brytanii, która powstała po szczycie klimatycznym w Paryżu w 2015 roku. Wspiera władze miast i wsi w Wielkiej Brytanii w działaniach związanych z przejściem na korzystanie ze źródeł  energii odnawialnej i koncentruje się na wspieraniu działań władz lokalnych w przechodzeniu na energię odnawialną. Sieć UK100 łączy ze sobą lokalnych liderów, biznes i władze krajowe, umożliwiając im prezentowanie swoich osiągnięć i uczenie się od siebie nawzajem. Sieci współdziałają na rzecz wymiany dobrych praktyk pomiędzy miastami, które realizują lokalną politykę klimatyczno-energetyczną.

 

DEKLARACJA POLSKICH MIAST PROGRESYWNYCH  „SOLIDARNOŚĆ DLA KLIMATU” 

My, samorządowcy – radne i radni, burmistrzynie i burmistrzowie, prezydentki i prezydenci polskich miast, odwołując się do tradycji polskiej solidarności, uważamy, że w XXI wieku kluczowa jest solidarność klimatyczna – w działaniach na rzecz ochrony globalnego klimatu oraz ograniczenia zmian klimatycznych.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko poprzez włączenie wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszych miast we wspólne działania na rzecz klimatu, we współpracy z biznesem, organizacjami społecznymi, rządem, parlamentem oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Wymaga to także wdrażania w miastach progresywnej polityki klimatycznej, zgodnej z łączącymi nas wartościami: sprawiedliwości, równości, bezpieczeństwa, solidarności, odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia, globalnego i lokalnego zrównoważonego rozwoju, pokoju oraz współpracy międzynarodowej.

Włączając się w globalny ruch działań na rzecz klimatu, będziemy dążyć do tego, że:

  • zlikwidujemy ubóstwo energetyczne;
  • do 2030 roku 100% źródeł oświetlenia w naszych miastach będzie opartych na energooszczędnej technologii LED, żeby poprawić sytuację budżetową miast i ich mieszkańców;
  • do 2030 roku co najmniej 50% energii w budynkach zarządzanych przez nasze miasta będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku – 100%;
  • zlikwidujemy smog w naszych miastach dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków, dążeniu do zastępowania węgla źródłami odnawialnymi oraz edukacji energetycznej;
  • mieszkanki i mieszkańcy otrzymają wsparcie w rozwoju ich własnej energetyki, zarówno dzięki środkom m.in. z budżetu gminy, z funduszy ochrony środowiska w Polsce, jak i środków z programów Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej (2021-2027).

Wszystkie powyższe działania poprawią sytuację budżetową miasta, jego mieszkanek i mieszkańców, jak również przyczynią się do ochrony klimatu. Stworzą lokalne miejsca pracy, poprawią jakość powietrza.

Chcemy, żeby ludzie, którzy żyją w naszych miastach i których reprezentujemy, mieli ciepło w domu, mieli bezpieczną i tanią energię, oddychali czystym powietrzem, pili czystą wodę i żyli w mieście, z którego są dumni.

 

DEKLARACJĘ „SOLIDARNOŚĆ DLA KLIMATU”  POPIERAJĄ BRYTYJSCY POSŁOWIE

"To wspaniała wiadomość, że burmistrzowie w Polsce podejmują wyzwanie klimatyczne, ponieważ, jak doświadczyliśmy w Wielkiej Brytanii, ambicje lokalnych liderów mogą poważnie przyspieszyć przyjęcie technologii czystej energii i umożliwić lepsze i zdrowsze miejsca zamieszkania i pracy oraz ‘oczyścić’ nasz transport. Nie oznacza to, że nie trzeba robić więcej na szczeblu krajowym i międzynarodowym, dlatego COP jest tak ważny. Ale to będą lokalni liderzy, budowanie świadomości i poparcia dla ambitnych działań w dziedzinie klimatu, które umożliwią przyszłość bez emisji dwutlenku węgla. Wspieram burmistrzów Polski w ich ambicjach i mam nadzieję, że UK100 i Polska Sieć Solidarności Klimatycznej Burmistrzów będą współpracować, uczyć się od siebie nawzajem i budować pozytywną przyszłość bez emisji dwutlenku węgla."

Anna McMorrin, Partia Laburzystów, Cardiff North, członkini komisji audytu środowiskowego Izby Gmin, Rada Doradcza UK100.

"Cieszę się z zaangażowania i ambicji polskich burmistrzów we wdrożenie przejścia na czystą energię. W obliczu zbliżającego się kryzysu klimatycznego i rozchwianego porządku międzynarodowego, silne przywództwo na szczeblu obywatelskim jest teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Pozostaje ogromny niewykorzystany potencjał współpracy na poziomie lokalnym między Wielką Brytanią a Polską. Jestem zdecydowany stawić opór i cofnąć brytyjski dryf izolacjonistów i pragnę wyrazić swoją solidarność z wszystkimi obecnymi dzisiaj."

Alex Sobel, MP, Partia Laburzystów, Leeds North West, członek komisji audytu środowiskowego Izby Gmin, Rada Doradcza UK100.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x