Ilustracja do artykułu: Prawdziwy bohater ma Twoją twarz – jubileuszowe uroczystości w „Jedenastce”!

Prawdziwy bohater ma Twoją twarz – jubileuszowe uroczystości w „Jedenastce”!

21-05-2024

Rok 2024 jest szczególny dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 11 z  powodu jubileuszu 40 – lecia nadania szkole imienia Mirosława Feriča i prawa posiadania sztandaru.

Uroczystości rocznicowe przypadły na 9 maja br. i rozpoczęły się od złożenia kwiatów na mogiłach matki patrona i pracowników szkoły. Następnie w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbyła się uroczysta msza św., w której udział wzięły poczty sztandarowe ostrowskiej „Jedenastki” i Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie. Homilię wygłosił absolwent szkoły - ks. Łukasz Luźny.

Prowadząca uroczystość szczególnie ciepło powitała gości, którzy w historii Jedenastki odegrali znaczącą rolę, gdyż w przeszłości piastowali stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów - p. Janinę Woźniak, p. Marię Kędzierską - Jachimek, p. Marię Torzyńską, a także byłych nauczycieli i pracowników szkoły. Na sali obecni byli również absolwenci, nauczyciele, pracownicy, rodzicei uczniowie ostrowskiej „Jedenastki”.

Syn patrona szkoły pan Philip Ferič – Methuen, który nie mógł być na uroczystości, za pomocą nagrania skierował kilka ciepłych słów do pani dyrektor, pani prezydent oraz całej społeczności szkolnej. Z wielkim wzruszeniem podkreślił, iż fakt, że jego ojciec stał się wzorem do naśladowania przez uczniów, a jego życiorys wyznacznikiem celów rozwoju dla młodzieży, napawa go wielką dumą i radością. Syn wielkiego pilota podziękował za podejmowane przez szkołę działania, dzięki którym pamięć o jego ojcu jest wiecznie żywa.

Podczas gali jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Lubojańska, która zauważyła, że od 40 lat jesteśmy częścią historii, której bohater nie tylko żyje w umysłach społeczności szkoły, ale też inspiruje ją do działania i wskazuje dalszy kierunek drogi  wychowawczej. Pani dyrektor podkreśliła ponadczasowość wyboru sprzed 40 lat, wskazując uniwersalizm wartości, którymi w swoim życiu kierował się Mirosław Ferič. Wyraziła też przekonanie, że we współczesnym świecie, pełnym niepokojów, ale i różnorodności – to właśnie determinacja, lojalność i umiejętność nawiązywania dialogu i przyjaźni, są drogowskazami dla młodych ludzi. Nie zabrakło docenienia wkładu osób, które przez ostatnie dekady przyczyniły się do pielęgnowania, podjętej 9 maja 1984 roku, misji. Swoją wypowiedź pani dyrektor zakończyła słowami: „Życzę dziś, każdemu z obecnych, samych wysokich lotów, bo jak mówił Leonardo da Vinci: Gdy raz ich  doświadczysz, będziesz chodził po ziemi z oczami skierowanymi w niebo, gdzie byłeś i gdzie zawsze pragniesz wrócić”.

Po wystąpieniach Gości młodzież ostrowskiej „Jedenastki” przeniosła nas do wydarzeń sprzed 40 lat, przypomniano archiwalne fotografie, odtworzono też wypowiedzi pani dyrektor Janiny Woźniak i ówczesnego przewodniczącego SU – Radosława Torzyńskiego. Następnie, przy użyciu artystycznych form wyrazu, pokazano, że w każdym może objawić się bohater. Niepowtarzalnego klimatu uroczystości dodały występy wokalne absolwentek szkoły i chóru szkolnego. Na uwagę zasługuje również imponujący, wymowny taniec ze skrzydłami i akcenty akrobatyczne. Do refleksji nastroiła wszystkich recytacja wiersza „Chłopięce marzenia”, a w piosence finałowej zaprezentowano wszechstronność uczniów – pojawili się zatem się młodzi sportowcy, modelarze, tancerze, a nawet harcerze.

Po akademii nie zabrakło czasu na zwiedzanie Sali Tradycji, obejrzenie okolicznościowych wystaw oraz odnowionego, dzięki darczyńcom – absolwentom szkoły - Miejsca Patrona Szkoły. Z okazji jubileuszu z inicjatywy lokalnej sfinansowano również wydanie okolicznościowej broszury autorstwa Zuzanny Stasierskiej – nauczyciela bibliotekarza.

Czwartkowe obchody były dla społeczności SP11 ukoronowaniem działań, które przez 40 lat podejmowano wokół jej Patrona – Mirosława Feriča. Zarówno sama gala jubileuszowa, jak i imprezy towarzyszące, pokazały, że podjęty w 1984r. wybór okazał się być niezwykle trafny, a postać i osiągnięcia „Oxa” stały się spoiwem i dziedzictwem, wokół którego gromadzą się i wychowują kolejne pokolenia „Jedenastkowiczów”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x