Ilustracja do artykułu: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

02-04-2020

Dziś 2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, najważniejszy dzień w roku dla osób ze spektrum autyzmu. To trudny i niespokojny czas. Dotyczy nas wszystkich, ale w sposób szczególny rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z autyzmem. Dzieci nie uczęszczają do przedszkoli i szkół, pozbawione są terapii i oddziaływań, do których przywykły (także ich rodzice). Często pojawia się w rodzinach frustracja i zwątpienie. Chcąc wspomóc rodziców i opiekunów Fundacja "Nowa Nadzieja" uruchomiła cykl „Autyzm – w czasach epidemii”. Na kanałach FB oraz na stronie www.nowanadzieja.com.pl są publikowane porady i propozycje oddziaływań w domu.

https://www.nowanadzieja.com.pl/strefa-wiedzy/artykuly.html

AUTYZM – ZBUDUJMY PRZYSZŁOŚĆ | dr Justyna Leszka

O tym, że dzieci z autyzmem jest co raz więcej, nie trzeba nikogo przekonywać. 
W najmniejszych  miejscowościach – w przedszkolach i szkołach spotykamy dzieci z tym zaburzeniem.  Jest to wyzwanie na dziś: organizacja diagnostyki, terapii, systemu wsparcia rodzin… i bardzo duże wyzwanie na przyszłość, bo jeżeli dziś 1 dziecko na 100 jest obarczone zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to pytanie o przyszłość brzmi: jak wiele z tych dzieci stanie się samodzielnymi i nie wymagającymi opieki i wsparcia osobami dorosłymi? A jak dużej liczbie osób dorosłych będziemy musieli zorganizować wsparcie lub opiekę całkowitą?

Żeby nie obawiać się przyszłości, należy działać dziś. Fundacja Nowa Nadzieja prowadzi diagnostykę dzieci z zaburzeniami rozwoju; diagnozujemy dzieci i młodzież  z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz innymi, częstokroć bardzo skomplikowanymi nieprawidłowościami. Prowadzimy bardzo rozbudowaną działalność terapeutyczną w oddziałach Fundacji w Kaliszu, Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim. Fundacja rozpoczęła wielkie dzieło – budowę Centrum Rozwoju „Nowa Nadzieja” w Śliwnikach między Kaliszem a Ostrowem Wlkp., które będzie zapewniało kompleksową rehabilitację i aktywizację zawodową osobom dorosłym.  Prowadzimy działalność szkoleniową oraz ciągły program bezpłatnych konsultacji dla rodzin zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka.

2 kwietnia to Światowy dzień świadomości autyzmu. Świadomości, czyli wiedzy w  obliczu najnowszych badań i refleksji terapeutycznych.  Fundacja Nowa Nadzieja propaguje terapię, wsparcie i leczenie dzieci z autyzmem w oparciu o trzy filary: Leczenie biomedyczne, terapia neurobiologiczna i organizacja środowiska.

Leczenie biomedyczne (w tym dieta) – w świetle międzynarodowych badań naukowych wiemy, że wiele objawów tożsamych z objawami autyzmu wynika z nieprawidłowości funkcjonowania organizmu, a te można leczyć czy modyfikować odpowiednio dobraną dietą. Doświadczenia terapeutów wskazują, że dzieci leczone czy będące na diecie znacząco minimalizują liczbę zachowań niepożądanych i w pełni korzystają z oddziaływań terapeutycznych. Fundacja od wielu lat współpracuje z ośrodkiem terapeutycznym w amerykańskim Portland wspólnie propagując wiedzę dotyczącą leczenia dzieci z autyzmem w licznych formach szkoleniowych oraz konferencjach, które gromadzą setki zainteresowanych osób.

Terapia neurobiologiczna ma na celu odtworzenie tych umiejętności, które u dzieci z autyzmem nie wykształciły się w sposób naturalny. Niezależnie od przyczyn, które spowodowały opóźnienie w rozwoju należy odtworzyć naturalne jego etapy i przywrócić dziecku możliwość dalszego zdobywania umiejętności. W zakresie wyboru rodzaju terapii bardzo mocno kładziemy nacisk na cel -  na to co chcemy w danym momencie osiągnąć i  pod to projektujemy oddziaływania terapeutyczne.

Trzeci filar to organizacja środowiska (dziecka) – to praca z rodzicami, indywidualna i grupowa, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i placówkami, w których przebywa dziecko; to niezliczone szkolenia rad pedagogicznych i szkolenia otwarte dla nauczycieli, terapeutów i rodziców. Wszystko po to, żeby uświadamiać istotę autyzmu i realne potrzeby dzieci nim dotkniętych oraz ich rodzin.

Niektóre dzieci dotknięte autyzmem wychodzą z zaburzenia, inne mają symptomy przez całe życie, ale dobrze sobie radzą i funkcjonują samodzielnie, ale część pozostaje głęboko niepełnosprawnymi i wymagać będzie znacznej opieki i wsparcia. Działając od najwcześniejszych  lat życia dziecka zwiększamy jego szanse na samodzielność a dla osób wymagających wsparcia – w rożnej formie i różnym zakresie – budujemy przyszłość.

 

Justyna Leszka – doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Środowiskowej WPA UAM w Kaliszu oraz twórca i kierownik studiów podyplomowych o specjalności autyzm. Przez jedenaście lat pracowała w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu. Dyrektor Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”, która ma ośrodki terapeutyczne

w Kaliszu, Poznaniu i Ostrowie Wlkp. Twórca nowatorskiego programu diagnostycznego spektrum autyzmu oraz bezpłatnych konsultacji rozwoju. Wieloletni dziekan w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu oraz twórca sieci przedszkoli integracyjnych Miś. Jako wykładowca WSEIiI oraz ODN Uniterra posiada duże doświadczenie w pracy z nauczycielami różnych poziomów kształcenia. Organizator wielu konferencji naukowo szkoleniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii  dzieci ze SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), zwłaszcza z dziećmi niesłyszącymi i z autyzmem. Autorka artykułów z tego zakresu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x