Ilustracja do artykułu: Szansa dla niewidomych „Droga do samodzielności II – Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku”

Szansa dla niewidomych „Droga do samodzielności II – Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku”

18-05-2022

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie "Droga do Samodzielności II". Rekrutacja trwa do końca maja.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kierunku pomocy 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Okres trwania projektu: 01.04.2022-31.03.2023 Rekrutacja: 01.04.2022-31.05.2022

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku: niską samodzielność w życiu codziennym, brak aktywności społecznej, trudności w dostępie do informacji oraz znaczną izolację społeczną. Projekt zakłada podniesienie poziomu samodzielności (poprzez nowoczesną rehabilitację) 720 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski - w tym po 240 osób w każdym roku trwania projektu. Kto może zgłosić się do projektu: Osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym legitymujące się odpowiednim orzeczeniem (symbol niepełnosprawności 04-O) W jednostkowych przypadkach dopuszczalne jest objęcie wsparciem osób posiadających orzeczenie z innym symbolem niż 04-O, u których niepełnosprawność powoduje upośledzenie zmysłu wzroku (np. zaawansowana cukrzyca, SM itp.). W projekcie udział mogą wziąć również osoby niepełnoletnie.

Co oferuje udział w projekcie?

1. Konsultacje z tyflospecjalistami – 76h na osobę

2. Zajęcia z tyflospecjalistami – 48h na osobę

3. Zajęcia z ekspertami – 10h na osobę

4. Zajęcia grupowe – 84h na grupę W ramach następujących tyflomodułów: 1. Świat dotyku i dźwięku - akceptacja własnej niepełnosprawności, wykorzystanie zmysłów dotyku i słuchu. 2. Dom - utrzymanie czystości pomieszczeń, bezpieczna i praktyczna aranżacja przestrzeni. 3. Kuchnia - bezwzrokowe przygotowanie potraw i obsługa sprzętów kuchennych. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON 2 4. Zdrowie - dieta a kondycja oczu, ćwiczenia dla osób niewidomych.

5. TYFLOSport - zapoznanie z pozornie niedostępną dla niewidomych aktywnością i rekreacją: tandemy, strzelectwo bezwzrokowe, piłki dźwiękowe, tenis stołowy, dostosowane gry planszowe itp.

6. TYFLOInformatyka - obsługa komputera za pomocą specjalistycznego oprogramowania, obsługa udźwiękowionych smartfonów.

7. TYFLOEdukacja - techniki bezwzrokowego przyswajania wiedzy z różnych dziedzin.

8. Niewidomy poliglota - bezwzrokowa nauka języków obcych, pomoce naukowe, rola Internetu w nauce języka, dostępne translatory i słowniki.

9. Mobilność - poruszanie się z nawigacją po mieście, korzystanie z komunikacji miejskiej, nowoczesne modele białych lasek i dostosowanych systemów nawigacji dla niewidomych.

10. Uprawnienia - prawa i obowiązki osób niewidomych. 11. Kultura - audiodeskrypcja w filmach, audiobooki, prezentacja dostępnych w muzeach rozwiązań umożliwiających bezwzrokowe zapoznanie się z wystawą, dostępne publikacje w brajlu i druku transparentnym. 12. Hobby - wskazanie możliwości rozwijania własnych pasji i zainteresowań bezwzrokowo, w różnych formach: muzyka, literatura, rzeźba, sport. 13. TYFLOTurystyka - zwiedzanie bezwzrokowe, wskazanie ośrodków w Polsce i na świecie dostosowanych technicznie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wskazanie istniejącej literatury skierowanej do niewidomych i słabowidzących turystów. 14. Autoprezentacja i wizerunek - mowa ciała, odpowiednia postawa, panowanie nad własnym ciałem, budowanie pozytywnego wizerunku.

15. Nowoczesne technologie - najnowsze rozwiązania w służbie inwalidom wzroku, wdrażane i testowane na całym świecie.

16. Motywacja - praca nad wiarą we własne siły, nad samodoskonaleniem się i wyznaczaniem sobie celów.

17. Dostępność – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu dostosowania przestrzeni, angażowanie osób niewidomych i niedowidzących do wspólnego wykonywania audytów dostępności przestrzeni publicznej.

18. Świadomy niewidomy klient – przybliżenie zasad realizacji potrzeb w różnych urzędach i instytucjach, obsługa bankomatów, składanie wniosków, załatwianie spraw urzędowych.

19. Rozwój umiejętności manualnych - zajęcia rozwijające zdolności manualne, warsztaty plastyczne, sztuka origami, techniki zdobnicze, własnoręczne tworzenie tyflografik. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON 3

20. Aktywność społeczna i obywatelska – angażowanie beneficjentów w działania lokalne, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

W zależności od potrzeb godziny eksperckie będą realizowane przez prawnika, dietetyka, coacha, informatyka, trenera sportowego, doradcy finansowego i wielu innych specjalistów z dziedzin, w których beneficjent będzie potrzebował zaawansowanego wsparcia w procesie zwiększania samodzielności. Dodatkowo przewidziane jest wsparcie w formie poradnictwa jednorazowego dla osób, które nie otrzymują stałego wsparcia w ramach projektu. Celem poradnictwa jednorazowego jest podnoszenie wśród środowiska osób niewidomych słabowidzących poziomu wiedzy na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Aby wziąć udział w projekcie – skontaktuj się z tyflopunktem w swoim województwie. Zabierz ze sobą kopię orzeczenia i dobry nastrój, a my zatroszczymy się o resztę.

 

Szczegóły są dostępne na stronie: https://www.szansadlaniewidomych.org/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x