Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła + Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Tytuł projektu/zadania: „Zdalna Szkoła + Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich  przepustowościach”.
Źródło dofinansowania:  finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czas trwania realizacji projektu:  czas obowiązywania nauczania zdalnego

Wartość projektu: 125 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 125 000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Logotypy Fundusze Europejskie POlska Cyfrowa flaga RP, Centrum Projektów Polska Cyfrowa UE Europejski Fundusz Rowoju Regionalnego

Opis:
Projekt „Zdalna Szkoła +” jest kontynuacją projektu ,,Zdalna Szkoła”.  Ma za zadanie zapewnić szkołom oraz uczniom niezbędny sprzęt do kontynuowania nauki w formie zdalnej w związku z pojawieniem się epidemii COVID-19.
W ramach otrzymanego grantu Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wsparła 10 szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego, dla których jest organem prowadzącym oraz Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupionych zostało 55 sztuk laptopów, które zostały przekazane do szkół zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, co umożliwiło realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo głównie z rodzin wielodzietnych.

Aktualności: KONTAKT:

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x