Aktywna tablica - 2021

Aktywna tablica

Tytuł projektu/zadania: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych  na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”
Źródło dofinansowania: 80%  z budżetu państwa oraz 20% wkładu własnego
Czas trwania realizacji projektu:  25.10.2021 r- 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 131 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 105 000,00 zł

Wkład własny: 26 250,00 zł

Miejsce realizacji projektu:  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Feriča w Ostrowie Wielkopolskim.

Flaga Polski i Godło Polski

Opis: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego, polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych dla  3 szkół podstawowych. W ramach programu zostały podjęte działania mające na celu wyposażenie lub doposażenie szkół w sprzęt , nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidulanych potrzeb. Umożliwi to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

KONTAKT:
Wydział Edukacji  - Referat Oświaty
tel. 62 582 2325
e-mail: mwalczak@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x