Jak otrzymać Ostrowską Kartę Rodziny 3+?

Komu może zostać wydana Ostrowska Karta Rodziny 3+ ?

Ostrowska Karta Rodziny 3+ może zostać wydana każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej, (składającej się z rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych /opiekuna prawnego), zamieszkałej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ ?

Wniosek należy złożyć osobiście w budynku urzędu miejskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18. Do złożenia wniosku niezbędne jest okazanie dowodu osobistego. Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Każdy z małżonków jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ dla współmałżonka.

Gdzie można pobrać wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ ?

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl w zakładce Ostrowska Karta Rodziny 3+ oraz w budynku urzędu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Co należy dołączyć do wniosku o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ ?

Przy składaniu wniosku o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ należy przedstawić do wglądu oryginały następujących dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej tj.:
  1. w przypadku rodziców dowód osobisty;
  2. w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Przez jaki okres ważna jest Ostrowska Karta Rodziny 3+ ?

Ostrowska Karta Rodziny 3+ wydawana jest na okres 5 lat. Okres ważności Karty może zostać skrócony ze względu na zmianę składu rodziny, wiek dzieci oraz zaprzestanie kontynuowania przez nie nauki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x