Logotyp miasta

Znak graficzny miasta Osrowa Wielkopolskiego

 

Znak graficzny miasta Osrowa Wielkopolskiego

Ostrów Wielkopolski ma swoje logo - znak graficzny, który jest wykorzystywany we wszystkich działaniach promocyjnych miasta.

Autorem projektu jest Michał Trusz.

Znak graficzny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego może być używany w działaniach prowadzonych przez:
1) Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski;
2) Jednostki Organizacyjne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;
3) podmioty organizujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków z budżetu Miasta w ramach umów zawieranych z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, których realizacja wymaga użycia znaku graficznego Miasta;
4) podmioty organizujące wydarzenie, nad którymi patronat objął Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przyznanie prawa do posługiwania się znakiem graficznym Miasta innym podmiotom odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Pisemny wniosek o wydanie zgody powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę podmiotu ubiegającego się o prawo korzystania ze znaku graficznego Miasta;
2) cel i zakres używania znaku graficznego Miasta.

Prezydent Miasta wyraża zgodę na użycie znaku graficznego Miasta przez podmioty w formie pisemnej, po uzyskaniu opinii kierownika Biura Promocji Miasta.

W sprawach związanych z wykorzystaniem logotypu przy działaniach promocyjnych prosimy o kontakt:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolkich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: um@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x