Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2018

W ramach realizacji Rządowego programu Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku miasto pozyskało środki i otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 36.000,00 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały 3 jednostki oświatowe, w tym:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;
  2. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;
  3. Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako organ prowadzący szkoły w 2018 roku przekazała na realizację zadania środki finansowe w łącznej wysokości 9.000,00 zł, tj. po 3.000,00 zł dla każdej placówki, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Rządowy program realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku, a głównym jego celem jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zakup nowości wydawniczych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze;
  • wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:

  1. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
  3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
  4. Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x