Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2019

W ramach realizacji Rządowego programu Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2019 roku miasto pozyskało środki i otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł.

Wsparcie finansowe otrzymała 1 jednostka oświatowa:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski; kwota 12.000,00 zł;

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako organ prowadzący szkoły w 2019 roku przekazała na realizację zadania środki finansowe w łącznej wysokości 3.000,00 zł dla placówki, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Rządowy program realizowany będzie do 31 grudnia 2019 roku, a głównym jego celem jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zakup nowości wydawniczych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze;
  • wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:

  1. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych; organizacja konkursów czytelniczych dotyczących znajomości ulubionych książek;
  3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
  4. Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x