Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Tytuł projektu/zadania: Priorytet 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Źródło dofinansowania: 80%  z budżetu państwa oraz 20% wkładu własnego
Czas trwania realizacji projektu:  15.05.2023 r- 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 67 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 54 000,00 zł

Wkład własny: 13 500,00 zł

Miejsce realizacji projektu:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego  w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča  w Ostrowie Wielkopolskim, Przedszkole nr 8 Krasnal Hałabała w Ostrowie Wielkopolskim, Przedszkole nr 11 Calineczka w Ostrowie Wielkopolskim.

Opis: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała środki na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 ,,Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. ,, Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. ,,Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

 Pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup nowości wydawniczych oraz lektur, działania promujące czytelnictwo, spotkania czytelnicze, warsztaty literacko – plastyczne, zakup nowych czytników kodów, stolików czytelniczych, doposażenie stanowiska bibliotekarza w komputer oraz projektor.

 KONTAKT:
Wydział Edukacji  - Referat Oświaty
tel. 62 58 22 335

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x