Ostrowska Odznaka Krajoznawcza „Ostrószko”

Odznaka Krajoznawcza Ostrószko. Czerwone jabłko maskotka z nazwą miatsa otoczone żółtą ramką po kole z nazwą odznaki i logo PTTK.

Interpretacja Regulaminu Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej "Ostrószko" należy do Oddziału PTTK Ostrów Wielkopolski.

Regulamin odznaki opracowany został przez działaczy PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Ostrowskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.
 4. Nie wprowadza się ograniczenia wiekowego, co do zdobycia odznaki.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej - indywidualnych lub zbiorowych, na terenie Ziemi Ostrowskiej.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Turysta zdobywający Odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych książeczkę odznaki. Książeczka odznaki bezwzględnie powinna zawierać datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia obiektów - terenów.
 2. Odznaka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
  • obowiązuje przejście 10 km lub przejechanie rowerem 30 km lub 50 km samochodem, motorem, skuterem itp. oznakowanym szlakiem turystycznym. Wymagany dystans można dzielić.
  • obowiązuje uczestnictwo w jednej imprezie turystycznej, organizowanej przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim ( kalendarz imprez Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim)
  • zwiedzenie w czasie wycieczek ogółem 25 obiektów w tym 5 z listy obowiązkowej podanej na końcu regulaminu.
 3. Okres zaliczania norm dla odznaki nie może przekroczyć jednego roku - licząc od daty pierwszego do daty ostatniego zaliczenia.
 4. W okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.
 5. Punkty zdobywane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko" mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK (OTP, KOT, MOT itp.).
 6. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w książeczce dokonują: o przewodnik, kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa, o przodownik turystyki kwalifikowanej, o kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach, o napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając pobyt swoją pieczęcią w kronice.
 7. Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem i posiada w swej książeczce odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada książeczkę Zespołowi Weryfikacyjnemu PTTK Ostrów Wielkopolski.
 8. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK Ostrów Wielkopolski.
 9. Pierwsze 100 osób, które uzyskają prawo do nabycia Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko" otrzymują odznakę nieodpłatnie w ramach projektu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego „Ostrowskie wakacje z jabłuszkiem”

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja Regulaminu Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej "Ostrószko" należy do Oddziału PTTK Ostrów Wielkopolski.
 2. Regulamin odznaki opracowany został przez działaczy PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Obiekty obowiązkowe:

 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Rynek - Ratusz
 • Zespół Pałacowo-Parkowy Lipskich w Lewkowie
 • Kościół drewniany p.w. św. Barbary w Odolanowie na Górce
 • Kościół drewniany p.w. św. Mateusza Ewangelisty w Górznie
 • Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Droszewie
 • Pałac i Salonik Chopinowski w Antoninie
 • Barokowy kościół p.w. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku
 • Kościół drewniany p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych
 • Gotycki kościół p.w. Narodzenia NMP w Sobótce
 • Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła w Szczurach
 • Pałac Diergardtów w Mojej Woli
 • Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Znakowane szlaki turystyczne:

Piesze:

 • Ostrów Wielkopolski - Stary Staw - Franklinów - Lewków - Kwiatków (niebieski, 10,8 km)
 • Antonin - Strugi - Kocięba - rez. Wydymacz - Antonin (niebieski, 13,6 km)
 • Ostrów Wielkopolski - Janków Przygodzki - Nadstawki - Czarnylas - Ludwków - Antonin - Siedlec - Kotłów (czerwony,34,0 km)
 • Przygodzice PKP - Staw Trzcielin Wielki - Trzcieliny - Szkudlarka - Dębnica PKS (czarny, 11,6 km)
 • Jarocin - Pleszew - Gołuchów - Sobótka - Górzno - Szczury - Słaborowice - Czekanów - Bagatela - Trąba - Sadowie - Ostrów Wielkopolski - Wysocko Wielkie - Chynowa - Strzyżew - Kotłów - Mikstat - Komorów - Gola (żółty, 42,5 km (208,2 km))
 • Odolanów - Odolanów PKP - Odolanów 'Krio' - kurhany w lesie Gliśnica - Kuroch (żółty, 9,7 km)
 • Odolanów PKP - Huta - Dębnica - Kocięba - Masanów - Rez. Wydymacz - Antonin - Helenów - Mikstat Pustkowie - Mikstat - Kotłów - Kozaki - Strzyżówek - Urban - Ołobok (zielony, 39,9 km)

Rowerowe:

 • Śliwniki - Biskupice Ołoboczne -Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec - Przybysławice (czarny, 27,5 km)
 • szlak rowerowy dookoła powiatu ostrowskiego Raszków – Odolanów – Bogdaj - Cieszyn – Czarnylas – Antonin – Strzyżew – Namysłaki – Ołobok – Nowe Skalmierzyce – Droszew – Sobótka – Koryta - Raszków (czerwony, 201,3 km)
 • Ostrów Wielkopolski - Chynowa - Antonin - Odolanów - Garki - Sośnie - Moja Wola (niebieski, 64,5 km)
 • Strzyżew – Chynowa (czarny, 3,0 km)
 • Trasa rowerowa Nadleśnictwa Antonin ( 16 km )
 • Transwielkopolska Trasa Rowerowa Poznań – Droszew- Ostrów Wielkopolski – Antonin – Siemianice (zielony, 51,0 km ( 280,0 km))

Obiekty krajoznawcze

 • Zabytki architektury murowanej
 • Zabytki budownictwa drewnianego
 • Kościoły
 • Pałace
 • Wiatraki
 • Dwory
 • Zabytkowe krzyże
 • Miejsca pamięci narodowej
 • Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody
 • Parki

Godne uwagi:

 • Skansen Pszczelarski im. Marty i Edwarda Pawlaków Piaski - Szczygliczka
 • Izba Tradycji Kolejarskich Zakładu Taboru PKP "Cargo" S.A.
 • Park Przygód Piaski - Szczygliczka
 • Muzeum Regionalne w Odolanowie
 • Park Natury w Odolanowie
 • Muzeum Etnograficzne w Garkach
 • Muzeum Nafty i Gazu w Garkach
 • Chata regionalna w Przygodzicach
 • Izba Pamięci w Jankowie Przygodzkim
 • Izba Regionalna w Raszkowie
 • Izba Regionalna w Czarnym Lesie
 • Izba Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
 • Izba Pamiątek przy Terenowym Klubie Olimpijczyka w Wysocku Wielkim

Informacje przekazał Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x