Projekt Od dziś pracuję na swój sukces

„Od dziś pracuję na swój sukces” to nazwa kolejnego projektu, który Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje od września 2012 roku. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja potrwa do końca czerwca 2014 roku – czyli obejmie II półrocze roku szkolnego 2012/2013 i cały rok szkolny 2013/2014.

- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację projektu pozyskała 530 351,20 zł, z czego 85% środków - 450 798,52 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% środków - 79 552,68 z Budżetu Państwa.

Jest to już drugi po zakończonym w styczniu 2012 roku, projekcie „Szkoły nowych możliwości” projekt, który będzie kontynuował proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III w prowadzonych przez nas szkołach podstawowych. Beneficjentami są tutaj uczniowie klas I-III szkół podstawowych, wśród których zdiagnozowano różnego rodzaju zagrożenia bądź deficyty związane z nauką czy przyswajaniem wiedzy, a także uczniowie wykazujący szczególne uzdolniania w poszczególnych przedmiotach kierunkowych. Projekt przewiduje kompleksowe wdrożenie działań w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wspierających zindywidualizowaną pracę z dzieckiem rozpoczynającym drogę edukacyjną. W naszych szkołach zaplanowano między innymi aż 1062 godziny zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 570 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 1480 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, muzycznie i językowo, a także zajęcia specjalistyczne takie jak muzykoterapia, arteterapia czy zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, na które przewidziano łącznie 310 godzin. Ogółem na wszystkie wdrażane działania przewidziano 4904 godziny dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których jesteśmy organem prowadzącym.

W projekcie „Od dziś pracuję na swój sukces” weźmie udział 1221 uczniów z czego 627 to dziewczynki, a 594 to chłopcy. Zajęcia będzie realizowało aż 88 nauczycieli, specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie logopedii, psychologii, terapii zajęciowej czy edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto w budżecie projektu zaplanowano zakup niezbędnych pomocy dydaktyczno – naukowych, bez których zajęcia nie mogłyby się odbyć, a które pozwolą doposażyć kompleksowo bazę szkół w: pakiety dyslektyczne, laptopy z oprogramowaniem, tablice interaktywne z rzutnikami, programy multimedialne wielostanowiskowe, sprzęt nagłaśniający, sprzęt RTV, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z gimnastyki korekcyjnej i wiele innych narzędzi edukacyjnych.

Projekt systemowy "Od dziś pracuję na swój sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x