SZUKASZ POMOCY- INSTYTUCJE DLA OFIAR PRZEMOCY

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY

POTRZEBUJESZ POMOCY

PONIŻEJ WYKAZ INSTYTUCJI, PLACÓWEK GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ WSPARCIA

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb.

W skład Zespołu wchodzą specjaliści z różnych instytucji, którzy w oparciu o swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości podmiotów, które reprezentują, współpracują i podejmują działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem nr 1727/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2017 r. wchodzą przedstawiciele:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Komendy Powiatowej Policji;
- Oświaty;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
- Kuratorzy Sądowi;
- Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo;
- Caritas Diecezji Kaliskiej;
- Fundacja „Wsparcie”.

Zespół realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016 – 2022 przyjęty Uchwałą Nr XX/225/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 30 marca 2016 rok.
Działania podejmowane wobec rodzin, czy osób dotkniętych przemocą realizowane są  w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 17, telefon   62 592 11 22 w. 225

 • Dyżur pracownika socjalnego codziennie w godz. 7.00 – 15.00
 • Punkt Konsultacyjny (dyżury psychologa – wtorki w godz. 7.00 – 15.00, dyżury radcy prawnego – czwartki w godz. 11.00 – 12.00, pokój 24)

Inne instytucje udzielające pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

 • Urząd Miejski
  Al Powstańców Wielkopolskich 18
  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - Referat Rozwiazywania Problemów Uzależnień
  al. Powstańców Wielkopolskich 14a (budynek nad BOŚ) Ostrów Wielkopolski
  Pokój B2- I piętro
  telefon 62 582 25 02 
  Czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  ul. Szkolna 24 Ostrów Wielkopolski
  telefon 62 735 09 87
  Czynny: poniedziałek- piątek, godz. 8:00 -19:00
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Aleja Słowackiego 1c Ostrów Wielkopolski
  telefon 62 735 51 52
  Czynny: poniedziałek- piątek, godz. 8.00 - 16.00
  - Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
  - Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Odolanowska 19  Ostrów Wielkopolski
  tel . 997
  Policyjny Telefon Zaufania (anonimowy) - 62 737 72 97
 • Ostrowskie Centrum Wspierania Pomocy CARITAS
  - Schronisko dla kobiet z dziećmi
  Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka 72
  - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  tel. 663 322 797
  Czynny od środy do piątku od 15:00 – 18:00
  ul. Ledóchowskiego 8,  Ostrów Wielkopolski

Całodobowy Telefon Zaufania - 663 322 797

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Ostrowskie
  Dom św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn
  ul. Olszynowa 53A Ostrów Wielkopolski
  tel. 62 738 36 46
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x