Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb.
Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 17, pokój 224, telefon 62 592 11 22 w. 224

Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Wioleta Rudnicka 
Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Natalia Stawik

W skład Zespołu powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 roku wchodzą przedstawiciele:

  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

  - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  - Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień;

  - Komendy Powiatowej Policji;

  - Prokuratury Rejonowej;

  - Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej;

  - Oświaty;

  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

  - ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim;

  - Fundacji „Wsparcie”;

  - Caritas Diecezji Kaliskiej.

Zespół Interdyscyplinarny bezpośrednio i poprzez grupy diagnostyczno-pomocowe wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 

Działania podejmowane wobec osób, czy rodzin dotkniętych przemocą realizowane są na podstawie procedury „Niebieskie Karty” oraz w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej. Wszczęcie procedury odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x