Aktywna tablica - 2022

Aktywna tablica

Tytuł projektu/zadania: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych  na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”

Źródło dofinansowania: 80%  z budżetu państwa oraz 20% wkładu własnego
Czas trwania realizacji projektu:  25.08.2022 r- 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 131 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 105 000,00 zł

Wkład własny: 26 250,00 zł

Miejsce realizacji projektu:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I  w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

Opis: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego, polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych dla  3 szkół podstawowych zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesieniu kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się. Udział w programie wpłynął na rozwój kompetencji twórczych uczniów, zastosowanie TIK pozwala uczniom na zwiększenie poziomu koncentracji oraz większe zaangażowanie uczniów mniej aktywnych.

 

KONTAKT:
Wydział Edukacji  - Referat Oświaty
tel. 62 58 22 325

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x