Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej - IX edycja

baner Nagroda Gospodarcza

Już po raz dziewiąty poznamy najlepsze zdaniem konkursowej kapituły firmy ziemi ostrowskiej. Do końca czerwca 2017 r. instytucje i organizacje gospodarcze, członkowie kapituły oraz same zainteresowane przedsiębiorstwa mogły zgłaszać kandydatury do tegorocznej Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. Augustyna Szamarzewskiego.

Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, oferowanych usług, wdrażanych pomysłów i technologii oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i regionie.  

Organizatorami konkursu są:  
- Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
- Agencja Wydawniczo-Reklamowa ,,Nasz Rynek’’

Uczestnicy konkursu
- Udział w konkursie mogą brać firmy mające siedzibę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz regionu ostrowskiego
- Do udziału w konkursie i poddaniu się procedurze oceny uprawnia pisemna rekomendacja (wypełniony formularz zgłoszeniowy)
- Rekomendacji mogą udzielać:
> Członkowie Kapituły oceniającej
> Instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe
> Indywidualnie zainteresowane firmy

O ostatecznym przyjęciu zgłoszonych firm zadecyduje Kapituła

Skład Kapituły:
Beata Klimek  - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Maria Kasprzak - Raszewska  - Agencja Wydawniczo-Reklamowa ,,Nasz Rynek’’
Jarosław Lisiecki - Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
Alojzy Motylewski – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej
Tomasz Adamek  - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
Tadeusz Nawrocki  – Prezes Zarządu Ostrowskiego Zrzeszenia Handlu i Usług
Ryszard Glapa - Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych
Paulina Starzyńska - Prezes Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zgłoszone firmy oceniane będą w trzech kategoriach:
- firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników
- firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników
- firm zatrudniających powyżej 50 pracowników

Formularze zgłoszeniowe można pobrać: w Cechu Rzemiosł Różnych, Zrzeszeniu Handlu i Usług, Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Izbie Przemysłowo Handlowej, Urzędzie Miejskim i redakcji „Naszego Rynku”. Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać (lub dostarczyć) na adres: Urząd Miejski, Biuro Promocji Miasta, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, p. 43, w terminie do 30.06.2017 r.

KONTAKT
Biuro Promocji Miasta
tel. 62 591 81 14, 62 58 22 464

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x