Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Tytuł projektu/zadania: „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich  przepustowościach”.
Źródło dofinansowania:  finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czas trwania realizacji projektu:  czas obowiązywania nauczania zdalnego

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa flaga RP, Centrum Projektów Polska Cyfrowa UE Europejski Fundusz Rowoju Regionalnego

Opis:
Projekt „Zdalna Szkoła” ma za zadanie zapewnić szkołom oraz uczniom niezbędny sprzęt do kontynuowania nauki w formie zdalnej w związku z pojawieniem się epidemii COVID-19.
W ramach otrzymanego grantu Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wsparła 10 szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego, dla których jest organem prowadzącym. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupionych zostało 100 sztuk laptopów, które zostały przekazane do szkół zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem  (dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają warunków technicznych do nauczania zdalnego). Zgodnie z projektem, po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy wrócą do szkół.

Aktualności:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x