E-Ostrów 2050

Logotyp Funduszy EOG

„Wspólnie działamy na rzecz zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Projekt pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”

Beneficjent: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Partnerzy:

Finansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 oraz budżetu państwa  w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Nabór wniosków:

Celem programu Rozwój Lokalny jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Nabór w ramach Programu Rozwój Lokalny był skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  W wyniku oceny merytorycznej, 54 projekty miast przeszły do II etapu programu. Ostatecznie po 2 letniej wieloetapowej ocenie dofinansowanie otrzymało 29 miast w tym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski plasując się na wysokim 8 miejscu.

Okres realizacji projektu: III kw. 2021 r. – II kw. 2024 r.

Wartość całkowita: 29 514 682,73 PLN

Dofinansowanie: 3 851 415,13 EUR / 17 511 229,18 PLN*

*(wg średniego kursu NBP z dnia 9.07.2021 r.)

w tym:

z Funduszy EOG

- ze środków MF EOG 2014-2021 (85%) - 2 853 721,25 EUR,

- ze środków budżetu państwa (15%) – 503 597,87 EUR.

z Funduszy Norweskich

- ze środków NMF 2014-2021 (85%) – 419 981,60 EUR,

- ze środków budżetu państwa (15%) – 74 114,41 EUR.

 Cel projektu

Zrównoważony rozwój miasta w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym, który zapewni poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz poprawę dostępności usług publicznych. W ramach projektu realizowanych będzie szereg przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych jak i tzw. miękkich z obszaru ochrony środowiska, spraw społecznych, przedsiębiorczości, inteligentnego zarządzania miastem.

Cele i działania w Planie Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI)

Na podstawie dostępnych danych ilościowych i jakościowych z wielu źródeł opracowano Diagnozę problemów i barier rozwojowych dla Ostrowa Wielkopolskiego. Zaliczyć do nich można dane i informacje będące w zasobie miasta lub innych podmiotów publicznych (w tym w Monitorze Rozwoju Lokalnego jako dodatkowym źródle informacji o sytuacji wnioskodawcy na tle grupy porównawczej) oraz badania opinii społeczności lokalnej. Analiza danych zawartych w charakterystyce miasta oraz w części diagnostycznej umożliwiła wskazanie głównych problemów oraz barier rozwojowych miasta, które składają się na jego obecną sytuację. Na podstawie diagnozy oraz po uwzględnieniu opinii przedsiębiorców, uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, liderów lokalnych oraz przedstawicieli instytucji publicznych, powstały dwa dokumenty będące załącznikami do wniosku o dofinansowanie tj.: Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. W tych dokumentach wyznaczone zostały cztery główne cele miasta na najbliższe lata:

Cel główny PRL nr 1:  Ostrów Wielkopolski  ekologicznym i niezależnym energetycznie miastem przyszłości,

Cel główny PRL nr 2:  Ostrów Wielkopolski miastem ekonomicznym, bez barier, prorodzinnym i przyjaznym do życia,

Cel główny PRL nr 3:  Ostrów Wielkopolski miastem przedsiębiorczym,

Cel główny PRI nr 1: Ostrów Wielkopolski miastem przyjaznej administracji.

 

Osoby zainteresowane aktualnymi informacjami na temat działań realizowanych w ramach projektu zapraszamy do części Aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x