Informacje ogólne

Systemem gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski objęte zostały wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zobowiązaniu są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na terenie miasta obowiązuje 5 frakcyjny system zbiórki odpadów komunalnych tj.:
-    odpady niesegregowane (zmieszane),
-    papier,
-    szkło,
-    metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
-    bioodpady – nowość!

Baner zasady segregacji

Tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1)    przelewem, na rachunek bankowy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
2)    gotówką oraz kartą płatniczą w punkcie kasowym prowadzonym przez bank w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
3)    gotówką w Centrach Obsługi Klienta zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego prowadzonych przez inkasenta ustalonego na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
4)    kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Zgodnie z założeniami ustawodawcy system gospodarki odpadami komunalnymi musi
się samofinansować, co oznacza, ze gmina nie powinna finansować systemu.

Z opłat mieszkańców muszą zostać pokryte koszty:
a)    odbierania, transportu odpadów komunalnych,
b)    zagospodarowania odpadów komunalnych,
c)    tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
d)    obsługi administracyjnej systemu,
e)    edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ulotka dotycząca segregacji odpadów komunalnych w języku ukraińskim


powrót do kategorii

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x