Usługi świadczone w zamian za uiszczaną opłatę

W zamian za uiszczoną opłatę, miasto zapewnia mieszkańcom:

  • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), które umieszczone są w pojemnikach, w ilości nieograniczonej
  • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach
  • odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych - raz w roku
  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki (zabudowa wielorodzinna) i worki (zabudowa jednorodzinna) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne),
  • korzystanie z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ul. Staroprzygodzka 121, ul. S. Batorego 35.

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane są z częstotliwością:

  • zabudowa jednorodzinna:

- odpady niesegregowane (zmieszane) – raz na dwa tygodnie,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne:
         > w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
         > w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc,
- szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

  • zabudowa wielorodzinna:

- odpady niesegregowane (zmieszane) – dwa razy w tygodniu/raz w tygodniu,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne:
        > w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień,
        > w okresie od listopada do marca – raz na dwa tygodnie,
- metale i tworzywa sztuczne - raz na tydzień,
- szkło, papier – raz na miesiąc.

POWRÓT DO KATEGORII

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x