Deklaracje

Deklaracje składają właściciele nieruchomości zamieszkałych. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Nieruchomość zamieszkała to nieruchomość przeznaczona do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Deklaracji nie składają właściciele nieruchomości niezamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe - to obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, a także obiekty użyteczności publicznej. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nadal sami zawierają umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami, którzy są wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski.

Deklaracje należy składać w nastepujący sposób:
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącego się przy al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski w Referacie Obsługi Mieszkańców na parterze tutejszego budynku,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • za pośrednictwem strony internetowej www.epuap.gov.pl pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=4136&kartaId=156351&pE2SHHlWords=ostr%C3%B3w+wielkopolski

Druki można pobrać ze strony internetowej www.umostrow.pl bądź w Referacie Obsługi Mieszkańców. Przypominamy, że podobnie jak w przypadku składania deklaracji do urzędu skarbowego, mieszkańcy sami muszą pilnować terminów i pobrać odpowiednie druki. W przypadku niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji wątpliwej (np. zaniżona liczba mieszkańców) właścicielowi nieruchomości zostanie wydana decyzja w trybie Ordynacji podatkowej, określająca wysokość opłaty czyli „podatku śmieciowego”.

POWRÓT DO KATEGORII

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x