ANNA ROGALANKA

dr Anna Rogalanka otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 02.04.1996 r. uchwałą nr XIX/238/96 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Anna Rogalanka – urodziła się 1919 roku w Kościanie. Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczała w Ostrowie Wielkopolskim.

W 1936 roku zdała egzamin maturalny w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. E.Sczanieckiej w Ostrowie. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wyższym Katolickim Studium Społecznym w Poznaniu, a od 1938 roku dodatkowo studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim.

W latach od 1939 do 1945 roku Anna Rogalanka odegrała czołową rolę inspiratora i współorganizatora nauki i kultury polskiej w konspiracji Ostrowa. Jako zaprzysiężony członek „Ojczyzny” podjęła w październiku 1939 roku organizowanie tajnego nauczania i pełniła funkcję kierownika do czerwca 1940 roku przekazując ją panu Janowi Wikarjakowi.

W okresie od listopada 1939 roku do sierpnia 1944 roku tzn. do czasu wywiezienia na przymusowe roboty, prowadziła cztery komplety (2 licealne i 2 gimnazjalne) ucząc języka polskiego, historii, nauki o Polsce współczesnej oraz religii.
W 1979 roku pracowała w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. Od lat 80-tych koncentrowała się na źródłach kartograficznych do dziejów Ostrowa Wielkopolskiego. Szczególnie zajmowała się pracą nad kartografią miejską.

Redagowanie monografii Ostrowa Wielkopolskiego zainspirowało Ją do zajęcia się sztuką regionu ostrowskiego. Przez cały okres pobytu w Poznaniu aktywnie działała w organizacjach społecznych skupiających Ostrowian.

Anna Rogalanka zmarła 28.08.2011 r.

POWRÓT DO KATEGORII

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x